La UIB dona suport a la Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears com a aposta de futur

El Rector de la Universitat de les Illes Balears, el doctor Jaume Carot, i el vicerector de Política Científica i Investigació, Víctor Homar, han assistit avui al Parlament de les Illes Balears al debat i aprovació de la Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears, com a mostra del suport de la UIB a una iniciativa legislativa que neix com a aposta de futur d’un model productiu basat en la societat del coneixement.

El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears va aprovar, el 3 de novembre de 2021, una carta de suport a l’aprovació de la llei, quan aquesta es trobava en fase d’audiència i informació pública. En opinió de l’òrgan de govern de la UIB, es tracta d’un text que «ordena, assegura i agilitza el marc de treball de l’activitat investigadora; preveu la generació d’estructures de gestió i suport a la ciència; promou i permet la captació i retenció de talent; facilita la transferència de resultats de recerca a la societat, i consolida el finançament del sistema, impulsant-ne la producció i qualitat».

Segons ha destacat el Rector des del Parlament, el conjunt d’organismes i agents que conformen el sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears, encapçalat per l’activitat investigadora de la UIB, «han contribuït a generar el substrat fèrtil i decidit per emprendre una transformació cap a la societat del coneixement». No obstant això, Carot ha recordat que la maduresa d’ecosistemes d’investigació del nostre entorn com el de Catalunya, Madrid o el País Basc s’ha assolit mitjançant instruments normatius com aquest, i s’ha mostrat convençut que la creació de la Institució per a la Recerca de les Illes Balears «permetrà als diversos agents de l’ecosistema balear competir en igualtat de condicions en l’exigent arena de la captació i retenció del talent investigador, amb un nivell d’exigència acreditable internacionalment».

Per al rector, la llei neix amb una vocació cohesionadora que es manifesta en l’atenció als Objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, la igualtat efectiva entre gèneres i la inclusió transversal de la perspectiva de gènere en la ciència i la tecnologia, així com els equilibris interinsulars. Per aquest motiu, Carot ha destacat que l’acord del Consell de Govern de la UIB inclou el compromís de la Universitat de vetllar críticament pel compliment dels compromisos que recull la llei. 

Data de publicació: 26/07/2022