La UIB dedica un seminari internacional als drets laborals en el sector turístic

El projecte Translabtur té com a objectiu compartir el coneixement laboral per avançar en el desplegament dels drets laborals als països del Sud global. El seminari es farà el 14 de desembre a la seu de CCOO, a Palma. 

L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la Universitat de les Illes Balears organitza el seminari internacional Translabtur: «Transnacionalitzar la cooperació i solidaritat entre treballadors i treballadores del sector turístic Mallorca/Carib», que tindrà lloc el dijous, 14 de desembre, a la seu del sindicat CCOO, a Palma.

Al llarg de diferents ponències i taules rodones, el seminari vol contribuir a donar a conèixer les desigualtats existents en matèria laboral a les grans empreses turístiques entre el Sud i el Nord. Així, es pretén sensibilitzar la comunitat universitària i la població en general sobre la responsabilitat social necessària de l’activitat turística, i alhora es vol contribuir a establir aliances estables de cooperació i solidaritat entre organitzacions socials, sindicals i acadèmiques de les illes Balears i del Carib, per tal de compartir coneixement i mirar les condicions de vida dels treballadors i treballadores del sector turístic.

Aquest seminari es fa en el marc del projecte Translabtur, que pretén sistematitzar i compartir el coneixement laboral acumulat a les Illes Balears que permeti avançar en qüestions de drets socials i laborals als països del Sud global amb presència de les cadenes transnacionals hoteleres a les Illes Balears, i establir vincles entre les organitzacions sindicals aquí i els actors que s’identifiquin en aquells països sobre el terreny.

L’investigador principal del projecte és el doctor David Abril, investigador del grup de recerca en Desigualtats, Gènere i Polítiques Públiques (DGIPP). El projecte es fa en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Santo Domingo, la Fundació Ateneu CCOO i Alba Sud.

El projecte Translabtur ha estat finançat en la I Convocatòria d’Ajuts per a la Recerca sobre i per al Desenvolupament 2022-23, en el marc del conveni instrumental subscrit entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears (UIB) en matèria de cooperació al desenvolupament.

Els ajuts es destinen a projectes d’innovació, transferència del coneixement i recerca sobre i per al desenvolupament humà sostenible, la cooperació al desenvolupament i l’educació per a la transformació social que es duguin a terme en col·laboració amb altres universitats o administracions públiques, entitats, ONG o organitzacions socials locals o internacionals, i que no tinguin cobertura en el marc del Programa de Foment de Recerca de la UIB.

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 14/12/2023

Data de publicació: 12/12/2023