La UIB convoca el I Concurs de Divulgació Científica adreçat als seus investigadors

La quantia del premi serà de 1.000 euros, que s’imputaran a una analítica comptable de la Universitat de les Illes Balears a disposició del guanyador o guanyadora del concurs

El Vicerectorat d’Innovació i Relacions Institucionals, amb el suport de la Càtedra Santander UIB d’Innovació i Transferència del Coneixement, convoca el I Concurs de Divulgació Científica, adreçat als investigadors i investigadores de la Universitat de les Illes Balears, per a la redacció d’articles de divulgació de l’activitat científica i la recerca que es desenvolupa en aquesta universitat. El concurs pretén estimular l’interès del personal docent i investigador, i també dels estudiants, en les tasques de divulgació, que s’ha convertit en una eina estratègica de la societat del coneixement.

La quantia del premi serà de 1.000 euros, que s’imputaran a una analítica comptable de la Universitat de les Illes Balears a disposició del guanyador o guanyadora del concurs. A més, tant el text guanyador com els articles presentats que, segons la decisió del jurat, reuneixin les condicions adients es publicaran a la web de la Universitat i/o a The Conversation. Aquesta és una plataforma de notícies i articles d’anàlisi escrits per la comunitat acadèmica i investigadora, adreçada directament a la societat i que fa d’intermediària amb els mitjans de comunicació.

Els articles s’han de presentar per correu electrònic a l’adreça culturacientifica@uib.cat, a partir de la data de publicació d’aquesta convocatòria i fins al 30 de novembre de 2019. 

Documents relacionats

Data de publicació: 19/07/2019