La UIB compartirà Ca n'Oleo amb la Conselleria de Cultura, Participació i Esports

Conveni de cessió d’ús temporal d’espais i ús compartit de Ca n’Oleo

La senyora Francesca Tur Riera, consellera de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears, i el doctor Llorenç Huguet Rotger, rector de la Universitat de les Illes Balears, han signat un conveni segons el qual la UIB cedeix l’ús d’una part de Ca n’Oleo a la Conselleria, de manera temporal.

L’edifici, amenaçat per un expedient de ruïna, l’adquirí el Ministeri d’Educació i Ciència l’any 1975. L’any 1986, el Ministeri concedí l’ús de Ca n’Oleo a la UIB, i fou l’any 1994 quan definitivament va ser inscrit al Registre de la Propietat a nom de la UIB. D’ençà de l’any 1975, l’edifici romania tancat sense cap intervenció.

La UIB va convocar un concurs d’avantprojectes arquitectònics per fer la reforma de Ca n’Oleo. El jurat va concedir el primer premi a l’equip format per l’arquitecte Pere Nicolau Bover i l’estudiant d’Arquitectura Maria Nicolau Planas. L’obra de reforma va començar el 17 de març de 2006 i es va inaugurar el mes de març de 2011.

Distribució dels espais a Ca n’Oleo

Ús compartit

L’edifici tindrà espais comuns com són entrada, pati, escales, banys, soterranis i jardins. A més, també es destinen a ús compartit entre la Universitat i la Conselleria: la sala d’actes, la consergeria, la sala noble de reunions i espai docent

Planta baixa: sala d’actes de 87,83 m²

Planta baixa: consergeria de 20 m²

Entresol: espai docent de 60,39 m²

Primer pis: sala noble de reunions de 90,38 m²

Espais per a la UIB

La Universitat es reserva l’ús de la cafeteria i dos despatxos a la primera planta per a la ubicació del Consell Social

Planta baixa: espai destinat a cafeteria: 134,4 m²

Primer pis: dos despatxos i espai d’accés per al Consell Social: 56,81 m²

Espais per a la Conselleria

La Universitat cedeix a la Conselleria l’ús exclusiu dels espais següents:

Planta baixa: 90,12 m²

Entresol: 90,46 m²

Primer pis: 252,63 m²

Segon pis: 211,56 m²

Pel que fa a les despeses, la Conselleria assumeix les despeses de funcionament de l’edifici (subministrament elèctric, aigua, telefonia, neteja, seguretat i vigilància, manteniment general de l’edifici i de les seves instal·lacions) i també l’equipament necessari per a l’ús dels seus espais i dels espais comuns.

La Universitat posa a disposició mobiliari per a la sala de reunions de la planta noble de Ca n’Oleo, i assumeix les despeses d’equipament dels espais que es reserva per al seu ús exclusiu, entre d’altres despeses de manteniment, i també es compromet a posar un auxiliar de serveis.

La vigència del conveni és de cinc anys, renovable en períodes anuals.

Notícies relacionades

Data de l'esdeveniment: 23/03/2018

Data de publicació: 22/03/2018