La UIB comença les obres de reparació estructural de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

La finalització de les tasques es preveu per a finals d’octubre. L’execució de les obres obliga al tancament temporal del Servei de Biblioteca i de Cafeteria 

La Universitat ha iniciat les obres de reforç de la junta de dilatació de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos del campus, que es trobava apuntalat des de l’any 2018 per una ruptura parcial de la mènsula de suport de la junta que afectava part de l’estructura de l’edifici. Els treballs es van iniciar el passat 8 d’agost per tal de reduir l’impacte durant el curs i està previst que durin fins a finals del mes d’octubre. L’edifici acull les facultats de Dret, Economia i Empresa, i Turisme.

Accés a les instal·lacions

Les obres afecten el bloc C de l’edifici, que romandrà tancat. No obstant això l’accés als altres blocs està convenientment senyalitzat, per la qual cosa l’activitat acadèmica es podrà fer amb normalitat, ja que es garanteix l’accés en condicions de seguretat a les aules i els espais comuns.

La zona afectada és el passadís central (bloc C) que uneix les ales dreta i esquerra de l’edifici. L’accés a les aules i instal·lacions de l’ala esquerra (bloc B) serà a través de la porta principal de l’edifici on es troba consergeria. Per passar d’un bloc a un altre, l’únic espai habilitat és el pati interior de l’edifici a la planta baixa. A més, hi ha un accés a les aules i instal·lacions de l’ala dreta (bloc A) a través de l’entrada lateral dreta de l’edifici a la planta baixa. En trobareu més informació al plànol adjunt.

Tancament provisional del Servei de Biblioteca i de Cafeteria

No obstant això, tant la biblioteca com les instal·lacions del bar romandran tancades durant el temps que durin les obres, ja que es troben en el bloc afectat. L’execució de les tasques preveu, considerant la dificultat de l’obra, diferents mesures per minimitzar les interferències amb el funcionament normal de l’edifici per renous, vibracions, així com la generació de residus.

Durant el temps que durin les obres, els alumnes que cursen els seus estudis a l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos tenen garantit el servei de préstec de llibres i material a la biblioteca de l'edifici Guillem Cifre de Colonya, amb cita prèvia.

 

El Servei Tècnic i d’Infraestructures disposa d’un correu electrònic per canalitzar els comentaris o suggeriments relacionats: <sti@uib.cat>. 

Documents relacionats

Data de publicació: 06/09/2022