La UIB col·labora amb l'APB en la instal·lació d'una xarxa de sensors per mesurar la contaminació de l'aire al port de Palma

Un equip d'investigadors de la UIB ha fet l'estudi tècnic de la xarxa SmartSensPORT-PALMA i s'encarregarà d'analitzar les dades obtingudes 

L'Autoritat Portuària de les Balears (APB) i la Universitat de les Illes Balears (UIB) han presentat la instal·lació d'una xarxa de sensors que mesuraran la contaminació de l'aire i el renou al port de Palma, amb l'objectiu d'estudiar l'impacte ambiental provocat per l'activitat portuària. A l'acte hi han assistit el president de l'APB, senyor Joan Gual de Torrella, i el rector de la UIB, doctor Llorenç Huguet. 

La xarxa SmartSensPORT-PALMA neix de l'acord signat el juliol de 2016 entre l'APB i la UIB pel qual la Universitat s'ha encarregat de fer l'estudi tècnic per a la instal·lació d'aquests aparells de mesura als ports d'interès general de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa i la Savina, així com d'analitzar les dades obtingudes al port de Palma. 

Aquesta primera xarxa està formada per vuit dispositius que s'han col·locat al dic de l'Oest, la torre de senyals i far de Portopí, l'Estació Marítima número 3, la dàrsena de Can Barbarà, el parc de sa Quarantena, el contramoll Mollet, els molls comercials i la seu històrica de l'APB. 

El moment escollit per iniciar aquests controls coincideix amb els mesos de màxima activitat portuària pel que fa a presència de vaixells al port palmesà, per així conèixer les cotes màximes de l'impacte que aquesta activitat genera en l'aire. La presa de mostres es desenvoluparà durant un any. 

Un cop finalitzat l'estudi, l'equip d'investigadors de la UIB, coordinat pel doctor Bartomeu Alorda, analitzarà les dades obtingudes en aquest port, amb l'objectiu de correlacionar els nivells de contaminants en l'aire i el nivell de contaminació acústica amb l'activitat generada al port i al llindar de transició amb la ciutat. A més del doctor Bartomeu Alorda, l'equip d'investigadors de la UIB l'integren el doctor Víctor Homar i el doctor Maurici Ruiz.

La inversió realitzada per l'APB per a la compra i col·locació d'aquests sensors ha estat d'una mica més de quaranta mil euros. La instal·lació dels sensors ha anat a càrrec de l'empresa Mallorca Wifi. La intenció de l'APB és d'estendre aquesta experiència a la resta dels ports d'interès general de les Illes Balears.  

Data de publicació: 12/07/2017