La UIB celebra les eleccions al càrrec de Rector el 23 de març de 2011

Els 17.188 membres de la comunitat universitària podran exercir el seu dret a vot en les 12 meses electorals instal·lades al campus i a les seus de la UIB a Menorca i Eivissa i Formentera

Eleccions
Dia: dimecres, 23 de març de 2011
Horari de votació: entre les 10 i les 18 hores
Lloc: als edificis del campus universitari i
a les seus de la UIB a Menorca i a Eivissa i Formentera

Roda informativa
Dia: dijous, 24 de març de 2011
Hora: 12.30 hores
Lloc: Son Lledó, campus universitari, Palma

La Universitat de les Illes Balears celebra eleccions al càrrec de Rector el 23 de març de 2011.

L'única candidata que es presenta a les eleccions és la senyora Montserrat Casas Ametller, catedràtica de l’àrea de coneixement de Física Atòmica, Molecular i Nuclear. Exercirà el seu vot a les 11 hores a l'edifici Son Lledó del campus universitari.

Resultats

Els resultats i les dades de participació s'enviaran per correu electrònic a tots els mitjans de comunicació de les Illes Balears i es penjaran al web de la UIB (http://www.uib.cat) a partir de les 20.30 hores de dimecres, aproximadament, si el recompte dels vots es produeix amb normalitat.

Roda informativa

L'endemà de les eleccions, dijous, 24 de març de 2011, a les 12.30 hores tindrà lloc una roda informativa a la sala de juntes de Son Lledó, al campus universitari.

Electors

La comunitat universitària ha d'elegir el Rector entre els funcionaris en actiu del cos de catedràtics d'universitat que prestin serveis a la Universitat de les Illes Balears, mitjançant elecció directa i sufragi universal, lliure i secret.

Les persones que podran exercir el dret al vot a les eleccions de la Universitat de les Illes Balears i que, per tant, conformen el cens de la UIB són 17.188. Els electors universitaris estan dividits en sectors:

  • Sector a): 510, professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat.
  • Sector b): 977, resta de personal docent i investigador.
  • Sector c): 15.083, alumnes.
  • Sector d): 618, membres del personal d'administració i serveis.

El vot per a l'elecció del Rector es ponderarà per sectors de la comunitat universitària de la forma següent:

  • 51 per cent per al professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat (sector a).
  • 12 per cent per a la resta de personal docent i investigador (sector b).
  • 25 per cent per a l'alumnat (sector c).
  • 12 per cent per al personal d'administració i serveis (sector d).

Per ser proclamada Rectora, la doctora Montserrat Casas Ametller ha d’obtenir la majoria de vots a candidatures vàlidament emesos. Per tant, s’exclouen els vots nuls i els vots en blanc, ja que no són vots a candidatures.

Meses electorals

En total s'instal·laran 12 meses electorals als edificis següents: Son Lledó, Gaspar Melchor de Jovellanos, Guillem Cifre de Colonya, Beatriu de Pinós, Anselm Turmeda, Ramon Llull, Arxiduc Lluís Salvador, Mateu Orfila i Rotger, Seu de la UIB a Menorca i Seu de la UIB a Eivissa i Formentera.

Les meses romandran obertes entre les 10 i les 18 hores.

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 23/03/2011

Data de publicació: 21/03/2011