La UIB celebra eleccions al Consell d'Estudiants. Els estudiants triaran també els seus representants al Claustre

Demà, 29 de novembre de 2012, els estudiants de la Universitat de les Illes Balears elegiran els seus representants al Consell d’Estudiants i també al Claustre.

De les eleccions que se celebraran demà han de sortir elegits els estudiants que hauran de triar, en reunions posteriors, els membres de la Comissió Permanent i el president del Consell d'Estudiants.

En total, s’han presentat 40 candidatures per ocupar alguna de les 51 places en el màxim òrgan de representació dels estudiants de la UIB. D’aquestes, 12 han estat proclamades automàticament i 23 llocs han quedat vacants. 

El Consell d’Estudiants, màxim òrgan de representació estudiantil en l’àmbit universitari, ha de tenir un representant per estudi oficial de grau, un representant addicional per cada quatre-cents alumnes matriculats per estudi i una representació dels estudis oficials de postgrau.

Els representants dels estudiants han de ser elegits mitjançant sufragi universal lliure, igual, directe i secret, entre els estudiants d’ensenyaments conduents a l’obtenció de títols que tinguin caràcter oficial i validesa en tot el territori de l’Estat (diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura i enginyeria) i entre els estudiants de títols oficials de grau i de títols oficials de postgrau (màster i doctorat).

La durada del mandat dels electes és de dos anys. 

Documents relacionats

Data de publicació: 28/11/2012