La UIB aprova un protocol amb pautes per a la docència

El Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears, reunit avui en sessió extraordinària, ha aprovat un protocol de docència per adaptar-se a la suspensió de les activitats docents presencials a partir de dilluns, 16 de març, durant dues setmanes, per ajudar a la contenció de la malaltia pel coronavirus 2019.

Igualment se suspenen també les pràctiques curriculars i extracurriculars que es realitzen en empreses, organismes i institucions, a excepció d’aquelles que es puguin fer de manera no presencial. 

Pel que fa al PDI i el PAS, la UIB promourà el teletreball per evitar els desplaçaments al màxim. El Consell de Direcció ha aprovat avui el Protocol d’actuació de la UIB sobre les mesures extraordinàries previstes per a l’adaptació a la suspensió temporal de l’activitat docent presencial, amb les indicacions sobre el funcionament de la docència en línia. Així mateix, el professorat ha rebut informació i indicacions sobre l’eina Aula digital. 

A més a més, s’han suspès també les activitats presencials extraacadèmiques, de projecció cultural, esportives, de formació permanent, actes i esdeveniment i jornades. Igualment s’han suspès els programes de mobilitat i intercanvi de PDI, PAS i estudiants que no estiguin ja iniciats. Si els estudiants es troben ja al país d’acolliment, els recomanam seguir les indicacions de les autoritats. 

Aquestes mesures especials es mantindran fins que la situació sanitària per l’evolució del coronavirus 2019 permeti reconsiderar-les i modificar-les.

Documents relacionats

Data de publicació: 13/03/2020