La UIB aprova la implantació del grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport

La implantació dels estudis està condicionada per l’aprovació de l’ANECA i del Govern

El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears ha aprovat, a proposta de la Facultat d’Educació, la memòria del pla d’estudis per a la implantació del grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, així com l’enviament de la documentació corresponent a l’Agència Nacional d‘Avaluació i Acreditació (ANECA). El nou grau tindrà 240 crèdits i es preveu que s’implantarà el curs 2023-24, amb un total de 60 places. La implantació està condicionada a l’aprovació per part del Govern de les Illes Balears.

El perfil d’accés a aquest nou títol és el d’una persona que consideri l'activitat física i l'esport no sols com el seu futur camp professional, sinó també com una filosofia de vida activa i saludable. Els alumnes que pretenguin formar-se en el grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport també han de tenir uns certs nivells de capacitat física de base que els permeti dur a terme les pràctiques esportives i una actitud basada en la cultura de l'esforç.

Per això, el perfil d'ingrés recomanat per al grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport és el d'una persona que desitgi desenvolupar-se professionalment en l'àmbit de les activitats físiques i esportives en les diferents manifestacions: en els processos d'ensenyament-aprenentatge formals o informals, en l'entrenament esportiu, en l'activitat física relacionada amb la salut i la qualitat de vida, i en les activitats de gestió esportiva i en el desenvolupament de l'oci i la recreació esportives.

Com que les Ciències de l'Activitat Física i l'Esport abasten diverses àrees d'estudi, des de les ciències socials i comportamentals fins a les ciències de la salut, poden cursar aquesta titulació els alumnes que procedeixin de qualsevol de les branques del coneixement.

Data de l'esdeveniment: 18/05/2022

Data de publicació: 18/05/2022