La UIB aprova el Pla d'Igualtat de la Universitat 2015-2018

La mesura preten aconseguir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes a la UIB 

El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears ha aprovat el Pla d’Igualtat de la Universitat 2015-2018. Es tracta d’un conjunt de mesures que s’acorden per aconseguir a la UIB la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe.

Aquest Pla d’igualtat es basa en les dades obtingudes a partir del diagnòstic de situació fet per l’Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes durant l’elaboració del primer pla.

El Pla s’estructura en cinc grans eixos:

  • Diagnòstic i visibilització
  • Creació d’una cultura d’igualtat
  • Igualtat de tracte i oportunitats, mesures de conciliació
  • Investigació i docència
  • I el cinquè, referit a les mesures de participació, representació i govern 

Data de publicació: 12/02/2015