La UIB aplica un pla per fer front a la situació d'emergència energètica

A partir del 14 de març s'anul·laran els sistemes de climatització i es reduirà l'ús d’aparells electrònics i de l’enllumenat per reduir el consum i la factura elèctrica.

La Universitat accelerarà la instal·lació de plaques fotovoltaiques als edificis del campus d'acord amb el compromís d'assolir la neutralitat climàtica. 

La Universitat de les Illes Balears ha posat en marxa un pla d’estalvi energètic amb l’objectiu de reduir el consum i el cost de la factura d’electricitat, atesa l’escalada de preu de l’energia i del gas que han conduït la Universitat a una situació d’emergència energètica. La UIB ja ha contactat amb el Govern de les Illes Balears, que ha ofert el suport i la col·laboració per trobar una solució a aquesta problemàtica a través de les conselleries competents.

El cost de la factura elèctrica va ser, l’any 2021, de 2,4 milions d’euros, una quantitat molt superior al milió d’euros que es va pagar l’any anterior. La UIB calcula que el cost per a l’any 2022 podria arribar a gairebé 6 milions d’euros, xifra que representa un 4,8 per cent del pressupost total de la Universitat per a enguany.

Aquesta circumstància ha obligat la Universitat a adoptar mesures de racionalització per assegurar que l’activitat pròpia de la Universitat, la docència, la investigació i la transferència de coneixement, pugui continuar.

Per aquest motiu, a partir del dilluns 14 de març s’aplicaran diverses mesures excepcionals amb l’objectiu d’aconseguir estalviar consum i, en conseqüència, en la factura elèctrica

S’anul·laran tots els sistemes de climatització i solament es mantindran actius els que siguin imprescindibles per motius de seguretat a les instal·lacions crítiques o per a la continuïtat de l’activitat investigadora que ho requereixi. Tampoc no es podran fer servir aparells de calefacció o fred individuals.

Enllumenat i aparells elèctrics

En acabar la jornada laboral, es deixaran apagats tots els aparells informàtics que vagin connectats a la xarxa elèctrica (ordinadors, impressores, fotocopiadores, escàners i altre material electrònic). També s’haurà d’apagar el llum de totes les dependències quan no hi hagi ningú.

L’enllumenat exterior del campus també es reduirà aproximadament a un terç de la seva capacitat, excepte el de llocs sensibles, com és la residència universitària. Per contrarestar aquesta retallada, s’incrementarà el servei de seguretat al campus.

Tancament d’espais

Els edificis de la Universitats romandran durant els períodes no lectius de Pasqua, estiu i Nadal, llevat de Son Lledó i l’edifici Antoni M. Alcover i Sureda, ja que aquest darrer és el més eficient energèticament.

A partir de dia primer d’abril, l'horari de tancament dels edificis s’avançarà de les 22 a les 21 h.

Instal·lació de plaques fotovoltaiques

La UIB estudiarà altres possibilitats per reduir el consum energètic. En el marc del compromís per assolir la neutralitat climàtica l’any 2030, la Universitat ja treballava en l’elaboració d’un pla per instal·lar plaques fotovoltaiques als edificis del campus. Ara, la UIB accelerarà aquest procés amb el suport del Servei Tècnic i d'Infraestructures i el Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció.

Mesures excepcionals

La Universitat vol subratllar l’excepcionalitat d’aquestes actuacions, que es modularan a mesura que el context energètic torni a una situació de normalitat.

De la mateixa manera, vol remarcar que les mesures esmentades tenen com a única finalitat l'estalvi energètic i no implicaran restriccions en les condicions vigents de la jornada, els permisos, les llicències i les vacances del PAS, que en tot cas es consensuarien amb la Junta de Representants. 

Data de publicació: 11/03/2022