La UIB, amb el Pacte per l'educació

El passat 28 de setembre el Parlament de les Illes Balears acordà la creació d’una ponència per a l’estudi del document del Pacte social per l'educació en el si de la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament de les Illes Balears.

Els representants de la coordinadora Illes per un Pacte, IPUP, a la qual pertany la UIB, han estat convidats a participar com a compareixents en aquesta primera jornada de treball. Per part de la UIB hi han assistit els vicerectors Maria Antònia Fornés i Juan Frau, i el professor Miquel Oliver, de la Facultat d’Educació.

El document del Pacte social per l'educació es va consensuar el 23 de gener de 2016 com a resultat d'un llarg procés participatiu que es va iniciar a Menorca l'estiu de 2014. Després de ser ratificat per les bases dels col·lectius redactors, va ser finalment aprovat al Ple del Consell Escolar de les Illes Balears el 4 d'abril de 2017, des d'on va ser traslladat al Parlament pel Govern, amb l’objectiu que esdevingués el Pacte educatiu, social i polític que inspiràs la nova Llei educativa de les Illes Balears, anunciada pel Govern per a l'any 2018 i que forma part de l'Acord de governabilitat per a les Illes Balears que es va signar el 14 de juliol de 2015.

El Pacte per l’educació vol impulsar un canvi real que comporti l’aplicació de les mesures necessàries per tal de superar els problemes de l'educació a les Illes Balears i construir un sistema educatiu del segle XXI, per aconseguir l’estabilitat d’un model educatiu que, més enllà de la conjuntura política, garanteixi la qualitat i l’equitat de l’educació i se centri en l'alumnat.

Data de publicació: 23/11/2017