La UIB adapta les proves de la PBAU a conseqüència de la COVID-19

La UIB ha hagut d’adaptar les proves de batxillerat per a l'accés a la Universitat a conseqüència de la situació sociosanitària provocada per la COVID-19. Aquest procés compleix les instruccions emeses pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, el Ministeri d'Universitats, i les directrius marcades per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca. No obstant això, totes les adaptacions estan condicionades per la publicació de l’Ordre ministerial que regularà els canvis de les característiques i el disseny de la PBAU, i de les dates màximes per a la seva realització. 

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet, han acordat que la convocatòria ordinària de les Proves de Batxillerat d’Accés a la Universitat (PBAU) seran els dies 7, 8 i 9 de juliol. També han decidit suspendre per a aquest curs les proves d'admissió als graus d'Educació Infantil i d'Educació Primària.

Ateses les dificultats per acabar de desenvolupar el currículum de les matèries objecte d'avaluació, així com per poder dedicar temps a repassar, aprofundir i preparar específicament l'examen i per garantir que l'accés a la Universitat es produeixi en termes d'equitat i de justícia per a tothom, la UIB ha introduït una modificació al model de prova de la PBAU amb l'objectiu que:

  • L'alumnat no resulti perjudicat per no haver treballat a classe algun bloc o blocs de contingut d'alguna de les matèries. Així doncs, ha de poder obtenir la màxima puntuació sense respondre les preguntes corresponents a algun dels blocs de contingut de la matèria.
  • El model de prova no sigui gaire diferent dels que les altres universitats han posat a disposició de l'alumnat i del professorat per al curs escolar 2019-20. D’aquesta manera, la UIB vol contribuir a fomentar la calma davant d'una situació d'incertesa sobrevinguda.
  • La prova s'adapti al model proposat a l'Ordre PCM / 139/2020, del 17 de febrer, per la qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l'avaluació de batxillerat per a l'accés a la Universitat, i les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes el curs 2019-20. 

Més informació a: <https://saga.uib.cat/Arees/acces/adaptacions_pbau>.

Data de publicació: 08/04/2020