La UIB acull la jornada Compartint les Bones Pràctiques Educatives a Mallorca

El grup de recerca en Educació Inclusiva i Diversitat hi presentarà els resultats d’un estudi sobre l’eficàcia docent fet en 15 escoles de primària de Mallorca 

Inauguració
Dia: dijous, 14 de març de 2013
Hora: 9.15 hores
Lloc: sala d’actes, edifici Guillem Cifre de Colonya,
campus universitari, Palma 
 

Tindrà lloc la inauguració de la jornada Compartint les Bones Pràctiques Educatives a Mallorca. Hi intervindran el director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement, doctor Miquel Deyà; el director de l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears (IAQSE), senyor Bartomeu Cañellas; i el vicerector d’Ordenació Acadèmica de la UIB, doctor Juan José Montaño.

La jornada l’organitzen el IAQSE, el grup de recerca en Educació Inclusiva i Diversitat (GREID) i el Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la UIB.

Presentació de resultats

En el marc d’aquesta jornada tindrà lloc la presentació dels resultats de l’aplicació de l’International System for Teacher Observations and Feedback (ISTOF), que s’ha aplicat en quinze escoles de primària de Mallorca, a càrrec del doctor David Reynolds, de la Universitat de Southampton (Regne Unit), i de les investigadores Maria Rosa Rosselló i Begoña de la Iglesia, professores del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació i investigadores del GREID.

L’ISTOF és una eina que s’utilitza en el context anglosaxó per observar i identificar quines pràctiques docents són més adequades o efectives  i afavoreixen l’aprenentatge de l’alumnat. En l’estudi es va observar el desenvolupament de les classes de català, castellà, matemàtiques i anglès de quart de primària en 15 centres escolars de Mallorca.

També es presentarà el treball de recerca del IAQSE i es donaran a conèixer Eurypedia i Redipedia com a eines de treball per comprendre i millorar les diferents pràctiques educatives. 

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 14/03/2013

Data de publicació: 13/03/2013