La Tercera Setmana de Conferències de la International Max Planck Research School on Gravitational Wave Astronomy reuneix a Palma alumnes internacionals de doctorat

Els estudiants rebran formació en el camp de l'astronomia de les ones gravitacionals del 30 d'octubre al 4 de novembre

La Tercera Setmana de Conferències de la International Max Planck Research School on Gravitational Wave Astronomy reuneix a Palma una vintena d'alumnes internacionals de doctorat, que participaran del 30 d'octubre al 4 de novembre en aquesta reunió científica que compta amb la col·laboració del Departament de Física de la Universitat de les Illes Balears.

La International Max Planck Research School on Gravitational Wave Astronomy és una col·laboració entre l'Institut Max Planck de Física Gravitacional (Institut Albert Einstein) a Potsdam i Hannover (Alemanya), la Universitat Leibniz de Hannover i el Centre de Làser de Hannover.

El seu objectiu és educar una nova generació d'investigadors en el camp emergent de l'astronomia de les ones gravitacionals. L'educació vol cobrir tots els àmbits, des de la interferometria clàssica del Sol i de l'espai fins a la interferometria avançada i no clàssica, des del modelatge de fonts i els estudis pertorbatius fins a les simulacions numèriques no linears i l'anàlisi de dades.

La setmana de conferències forma part del programa d'estudis dels alumnes de doctorat en astronomia de les ones gravitacionals de l'Institut Albert Einstein. Es duen a terme tres vegades l'any i s'hi imparteixen cursos sobre relativitat general, relativitat numèrica i astrofísica teòrica, estadística i anàlisi de dades, i altres camps sobre la física experimental de les ones gravitacionals. Les conferències instrueixen els teòrics en aspectes experimentals i els experimentals en aspectes teòrics i uneixen el coneixement de tots ells. D'aquesta manera, els alumnes de doctorat esdevenen astrònoms d'ones gravitacionals coneixent els diferents aspectes d'aquest camp de la recerca.

Documents relacionats

Data de publicació: 28/10/2011