La "Revista de Psicología del Deporte" fa 20 anys

La UIB acollirà la primavera de 2013 un congrés d’editors de revistes científiques del camp de les ciències de l’activitat física i l’esport

La Revista de Psicología del Deporte, que editen conjuntament la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Autònoma de Barcelona, celebra el vintè aniversari amb la publicació d’un número monogràfic que planteja una perspectiva innovadora de la relació entre l’activitat física i la salut basada sobretot en la salut psíquica.

Com a contribució especial a la commemoració d’aquest aniversari, la revista inclou una anàlisi bibliomètrica de la mateixa publicació i d’altres quatre revistes del camp de les ciències de l’activitat física i l’esport indexades a la Web of Science.

Quant a la importància de la Revista de Psicología del Deporte en la seva categoria temàtica, segons el Journal Citation Report (JCR) la publicació té un factor d’impacte de 0.536, que és la mitjana de vegades que en un any s’han citat els articles que ha publicat una revista científica en els dos anys anteriors. A més, la revista es troba situada al primer quartil (25%) de les revistes espanyoles de psicologia segons l’índex d’impacte de les revistes espanyoles de ciències socials (InRECS).

Aquesta publicació científica va ser fundada l’any 1992 per iniciativa de Joan Riera Riera, de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, Jaume Cruz i Feliu, de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Alexandre Garcia-Mas, de la UIB. En l’actualitat compta amb el suport de la Federació Espanyola de Psicologia de l’Esport (FEPD), la Conselleria de Turisme i Esports del Govern de les Illes Balears, el Col·legi Oficial de Psicòlegs i l’Instituto Superior de Psicologia Aplicada de Lisboa (Portugal).

Congrés

En el marc de les activitats de commemoració del vintè aniversari de la Revista de Psicología del Deporte, està previst que la UIB aculli la primavera de 2013 un congrés d’editors, membres dels comitès editorials i revisors de revistes científiques del camp de les ciències de l’activitat física i l’esport.

Data de publicació: 07/09/2012