La PBAU es farà els dies 8, 9 i 10 de juny de 2021

Avui ha tingut lloc una reunió informativa amb directors de centres educatius sobre la prova d’accés a la Universitat de 2021 

Els exàmens es faran de manera similar a l’any passat.

S’ha millorat la coordinació digital entre Educació i la UIB

L’organització de la PBAU s’ha adaptat a les noves indicacions ministerials i a la LOMLOE

Tots els directors de centres educatius de les Illes Balears amb estudis de batxillerat han estat informats avui sobre el desenvolupament de la prova d’accés a la Universitat 2021, que es farà els dies 8, 9 i 10 de juny de 2021 en la convocatòria ordinària. La convocatòria extraordinària serà els dies 6, 7 i 8 de juliol.

La reunió s’ha fet per respondre les qüestions derivades de la incertesa que provoca tornar a organitzar les proves en el context de la pandèmia i una vegada publicada l'Ordre ministerial que regula les característiques i disseny de les PBAU i de les dates màximes de realització del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

El director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, ha explicat que han subscrit un conveni entre la UIB i la Conselleria d’Educació i FP per tenir una coordinació més efectiva en l’organització de les proves i seguint les indicacions de la LOMLOE, que incideix que la PBAU s’ha d’organitzar de manera coordinada entre administracions i universitats. «Cal destacar que hem modernitzat notablement la PBAU, tant en la manera de matricular-s’hi com en les seus per fer les proves, l’objectiu envers la correcció en línia, entre d’altres, i això ha tingut a veure clarament amb la pandèmia, que ens va obligar a repensar moltes coses ja per a la convocatòria de l’any passat», ha afirmat el director general.

En aquest sentit, a causa de les dificultats per acabar de desenvolupar el currículum de les matèries objecte d'avaluació de la PBAU, i per garantir que l'accés a la Universitat es produeixi en termes d'equitat i justícia per a tot l’alumnat, enguany han acordat d’adaptar els exàmens de la PBAU de forma similar a com ho feren el curs passat.

Es poden consultar les adaptacions corresponents a l’enllaç: https://saga.uib.cat/arees/acces/adaptacions_pba

A més, enguany es preveu una logística similar a la de la PBAU 2020, tant en les mesures sanitàries com en els tipus d’espai.

Han impulsat un procés de modernització que ja han aplicat en aspectes com la matriculació, el pagament o la consulta de la matriculació i de les notes de manera simultània, a través del GestIB i UIBdigital. Actualment, treballen en la segona fase, que preveu la correcció en línia dels exàmens i la possibilitat que l’alumnat pugui veure l’examen corregit abans de decidir si ha de reclamar. Per això, han organitzat formació específica obligatòria per corregir les proves. 

Data de publicació: 17/02/2021