La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears ha estat reconeguda com a agència de col·locació pel Servei Públic d'Ocupació Estatal

La nova agència de col·locació desenvoluparà la seva activitat a la seu del DOIP del campus universitari 

La Fundació Universitat–Empresa de les Illes Balears (FUEIB) ha obtingut l'autorització del Servei Públic d'Ocupació Estatal per operar com a agència de col·locació. S’afegeix així a les 17 agències de col·locació que operen actualment a les Illes Balears.

La nova agència de col·locació desenvoluparà la seva activitat a la seu del Departament d’Orientació i Inserció Professional, DOIP, del campus de la Universitat de les Illes Balears.

Els destinataris de l’agència són els estudiants que han superat el 50 per cent dels crèdits acadèmics i els titulats universitaris residents a les Illes Balears, independentment de la seva universitat de procedència.

Amb la condició d’agència de col·locació, la FUEIB s’incorpora a un espai telemàtic comú, on s’integra el conjunt de la informació que proporciona el Servei Públic d'Ocupació Estatal i els serveis públics d'ocupació de les comunitats autònomes respecte a les agències de col·locació autoritzades, com també la informació que aquestes agències subministren.

Mensualment la FUEIB enviarà al Servei Públic d’Ocupació Estatal informes sobre la gestió feta quant a intermediació laboral, i informarà de les ofertes laborals tramitades com també dels contractes de feina aconseguits.

El curs 2011-12 el DOIP va gestionar 356 ofertes laborals, fet que va suposar la contractació almenys de 105 titulats universitaris.

Amb aquest assoliment la FUEIB compleix els requeriments de la reforma laboral de 2012. 

Documents relacionats

Data de publicació: 06/06/2013