La Fundació Barceló i el Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal del IUNICS presenten els resultats d'una investigació sobre els mecanismes immunitaris que combaten les calcificacions

La investigació, que dirigeix el doctor Fèlix Grases, posa de manifest el paper dels inhibidors de la calcificació i de les carboxiproteïnes en el desenvolupament de les calcificacions

Dia: dimecres, 9 de setembre de 2009
Hora: 11.30 h
Lloc: edifici dels Instituts Universitaris de Recerca,
campus universitari, Palma

La Fundació Barceló i el Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal de l’Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS), centre mixt entre la UIB i la CAIB, presentaran els resultats de les investigacions que desenvolupen sobre els mecanismes implicats en la resposta immunitària enfront de les calcificacions i el paper fonamental dels inhibidors de la cristal·lització en el control del procés patològic.

Aquests són els segons resultats del projecte d’investigació «Estudis sobre la prevenció del desenvolupament de calcificacions cardiovasculars en pacients dialitzats. Avaluació comparativa dels efectes del fitat i de dos bifosfonats d'aplicació clínica actual», que duu a terme el laboratori d’investigació que dirigeix el doctor Fèlix Grases.

El projecte, que es desenvoluparà al llarg de cinc anys, és fruit d’un conveni signat l’any 2007 entre la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Barceló per donar suport a la recerca relacionada amb alguns dels problemes detectats en pacients sotmesos a diàlisi, com ara l'alta freqüència d'aparició de calcificacions cardiovasculars.

Abans de la roda de premsa es descobrirà una placa per significar la col·laboració de la Fundació Barceló amb el Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal.

L’acte comptarà amb la presència de:

La senyora Francisca Barceló Oliver, presidenta de la Fundació Barceló
El senyor Gabriel Barceló, vicepresident de la Fundació Barceló
El senyor Rafel Torra, director general de la Fundació Barceló
La senyora Antònia Barceló Oliver, vocal del patronat de la Fundació Barceló
La senyora Francisca Barceló Vadell, vocal del patronat de la Fundació Barceló
El doctor Antonio Alarcón, director mèdic de la Fundació Barceló i cap del Servei de Nefrologia de l’Hospital Universitari Son Dureta
El doctor Fèlix Grases, catedràtic de Química Analítica de la UIB, director del IUNICS i màxim responsable del Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal
La doctora Montserrat Casas, Rectora de la UIB

Documents relacionats

Data de publicació: 08/09/2009