La Federació de Futbol i la UIB col·laboraran en les pràctiques d'estudiants en l'àmbit de l'activitat física i la salut

El president de la Federació Balear de Futbol de les Illes Balears (FFIB), Miquel Bestard, i el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Llorenç Huguet, han signat avui un conveni de col·laboració acadèmica, científica i cultural per fomentar la recerca i possibilitar la realització de pràctiques als estudiants en el marc de les ciències de l’activitat física i la salut, entre d’altres.

La Federació Balear de Futbol i la Universitat de les Illes Balears coincideixen en moltes àrees de la cultura i de la ciència, en especial pel que fa al camp de les ciències de l’activitat física i al desenvolupament i consolidació de la pràctica del futbol de forma saludable, segura, neta i que tingui en compte el desenvolupament personal i social de qui el practica.

Actualment ja hi ha àmbits de col·laboració amb el món del futbol: un equip d'investigadors de la Universitat de les Illes Balears, dirigits pels doctors Alexandre Garcia-Mas, professor titular del Departament de Psicologia, i Francesc Xavier Ponseti Verdaguer, professor titular del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques, forma els entrenadors de les categories inferiors de l'Atlètic Balears, el Constància, el Reial Mallorca, el Son Sardina i la Federació Balear de Vela per promoure el respecte i la igualtat, dins un projecte europeu.

Ara la col·laboració amb la Federació Balear de Futbol s’amplia amb un conveni marc que deixa sense efecte un acord anterior firmat el 2001 i estableix a partir d’ara que les principals línies de cooperació entre ambdues institucions seran:

  1. Fomentar i afavorir el desenvolupament de la cooperació d’ambdues institucions pel que fa a la recerca per part de la UIB en el camp de l’activitat física, de la nutrició i de la salut i a l’aplicació i confirmació dels resultats de recerca a través de la Federació Balear de Futbol.
  2. Organitzar conjuntament activitats docents i de formació i cooperar en les tasques docents que ambdues institucions organitzin.
  3. Possibilitar als estudiants, en especial als dels pràcticums, cursos de postgrau i títols propis de la UIB, la realització de pràctiques en el marc de les ciències de l’activitat física i la salut en els diversos àmbits de la FFIB.
  4. Establir qualsevol tipus de concerts i contractes que interessin les dues institucions mitjançant acords puntuals, amb la utilització d’instal·lacions i materials comuns i, àdhuc, de personal.
  5. Mitjançar per aconseguir la participació de la FFIB en projectes de la Comissió Europea, de R+D, o d’altres institucions que puguin ser d’interès. 

Data de publicació: 22/11/2017