La FUEIB participa en la xarxa Uniporta11 de treball universitari euromediterrani i sud-atlàntic

La xarxa pretén compartir experiències entre les diferents universitats en matèria d'ocupació universitària. Amb aquesta finalitat reuneix institucions de l'espai euromediterrani

Divendres, 21 d'octubre, la vicerectora d'Estudiants, Ocupació i Empresa i el director del Servei d'Ocupació de laUniversitat de Huelva mantindran una trobada de treball amb membres de la UIB i de la FUEIB, per planificar actuacions i intercanviar impressions sobre aquest projecte.

Amb l'objectiu d'impulsar l’ocupabilitat dels universitaris, la UIB i la FUEIB formen part de la xarxa Uniporta 11, impulsada per la Universitat de Huelva, a través del Servei d'Ocupació (SOIPEA) del Vicerectorat d'Estudiants, Ocupació i Empresa. Aquesta xarxa d'ocupació universitària euromediterrània i sud-atlàntica, està integrada per universitats i institucions espanyoles i europees pròximes geogràficament i amb característiques socioeconòmiques i culturals comunes.

El projecte Uniporta11 s'emmarca dins el programa Euroempleo del Servei Andalús d'Ocupació per a la promoció d'accions de cooperació transnacional i interregional en matèria d'ocupació. A més de la Universitat de Huelva, com a promotora i coordinadora en formen part les universitats de Vigo, Girona, Las Palmas i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, i les universitats europees d’Algarve, Madeira, Perpinyà, Trieste, Ferrara i el Consorci Interuniversitari AlmaLaurea de Bolonya.

Objectius

Uniporta11, creada a través d'eines web 2.0, procura millorar les bones pràctiques sobre ocupabilitat i fomentar l'autocupació, aportar valor als socis del projecte i produir sinergies, que els resultats puguin transferir-se a la societat, complementant les iniciatives polítiques existents en matèria d'ocupació i donar suport a aquells col·lectius més desafavorits.

Uniporta11 elaborarà un mapa de recursos universitaris per a l’ocupabilitat i el foment de l'autoocupació en contextos europeus perifèrics. Aquesta xarxa pretén respondre als requeriments de l’EEES i de l’Estratègia Europea per l'Ocupació, en el sentit de vincular amb més claredat els processos formatius a la inserció laboral, a través de la modernització dels serveis d'ocupació. D'altra banda, es pretén també fomentar la mobilitat europea dels estudiants i titulats recents amb vocació emprenedora; impulsar l'autoocupació en la comunitat universitària; crear una cartera d'oportunitats empresarials, i elaborar un treball d'investigació sobre les diferents línies de col·laboració entre les universitats i els serveis públics d'ocupació.

Amb la denominació d’Uniporta11, aquest projecte pretén representar una característica comuna dels diferents entorns territorials que integren aquesta xarxa com és la vocació de port d'embarcament i desembarcament d'idees innovadores, i el caràcter transfronterer que ens constitueix en una porta d'entrada de diferents cultures, idiomes i formes de ser i actuar.

Documents relacionats

  • IB3

Data de l'esdeveniment: 21/10/2011

Data de publicació: 19/10/2011