La FUEIB organitza un seminari de formació sobre els processos d'innovació i internacionalització per a PIME i emprenedors

Projecte Europeu 2Ins Clusters 

Dia: dilluns, 6 de maig de 2013
Hora: de 15.45 h a 19 hores
Lloc: edifici Sa Riera, aula 12,
carrer de Miquel dels Sants Oliver, 2, 2n pis, Palma 

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) organitza el seminari de formació «Processos d’innovació i internacionalització per a PIME i emprenedors» en el marc del projecte europeu 2Ins Clusters, dirigit a facilitadors, emprenedors i empresaris.

En la situació de crisi actual, la innovació i la internacionalització de les PIME es veuen com una oportunitat i com els instruments fonamentals per al creixement i la competitivitat de les empreses. Al seminari, els experts analitzaran els factors que contribueixen al desenvolupament dels processos d'innovació de les empreses i les estratègies empresarials per impulsar la internacionalització de PIME i emprenedors. A la darrera sessió el senyor Alfonso Villar presentarà el cas pràctic d’innovació i internacionalització de l’empresa Playspace, de la qual és cofundador.

El projecte 2Ins Clusters (clústers de suport als processos d’innovació i internacionalització de les PIME), és una iniciativa finançada pel programa MED de la Unió Europea en el qual, juntament amb la FUEIB, participen nou institucions d’Itàlia, Grècia, França, Eslovènia i Malta.

Els grups que integren 2Ins Clusters treballen conjuntament en el disseny d’una estructura de coordinació transnacional que promogui la creació de clústers territorials i plataformes de col·laboració entre els diferents actors regionals del sector productiu. L’objectiu és establir estratègies comunes que contribueixin a millorar la competitivitat de les empreses i donar suport al procés d’internacionalització i innovació de les PIME. El projecte es construeix sobre la idea d’afavorir un desenvolupament sostenible i impulsar l’esperit emprenedor. 

Data de l'esdeveniment: 06/05/2013

Data de publicació: 03/05/2013