La FUEIB acull una reunió del projecte europeu Places3T

La FUEIB participa en aquest projecte dedicat als espais d’innovació social, cultural i empresarial, juntament amb entitats de França, Bèlgica, Itàlia i dels Països Baixos 

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP (FUEIB) acull una trobada del projecte europeu Places3T, que es fa entre els dies 6 i 8 de març a Sa Riera (Palma). Hi assistiran els representants de centres de formació i aprenentatge d’adults, entitats d’innovació i socials de França, Bèlgica, Itàlia i Països Baixos que participen en aquest projecte, dedicat a impulsar els espais de col·laboració de tercer tipus.

Els espais de col·laboració de tercer tipus es caracteritzen perquè els actors que hi treballen els dinamitzen i hi generen dinàmiques col·lectives per tirar endavant una idea conjunta i innovadora en l’àmbit de la cultura, l’empresa o la societat. Poden ser espais de creació cultural, d’innovació o de coworking que aglutinen un col·lectiu compromès a afrontar un repte comú en benefici de la comunitat mitjançant la cooperació i la posada en comú d’habilitats i activitats.

Els objectius principals d’aquesta reunió d’experts han estat:

  • Intercanviar experiències i idees amb els socis participants estrangers respecte d’un dels temes més actuals, com és la creació, organització i dinamització dels espais de col·laboració de tercer tipus.
  • Identificar i definir els elements clau que afavoreixin la implementació dels espais de col·laboració de tercer tipus en les regions europees
  • Establir models, enfocaments i eines per donar suport als impulsors d'Espais Places 3T en el seu cicle de vida, desenvolupament, sostenibilitat i evolució contínua en el temps

Projecte Places 3T

Places 3T és un projecte aprovat per la Comissió Europea a través de l’Agència Executiva Europea (EACEA) en el marc del programa transnacional Erasmus+ d’Educació, Formació, Joventut i Esports l’any 2020, amb la participació de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP (FUEIB). Amb una durada de 36 mesos, té l’objectiu principal de promoure i acompanyar els espais de tercer tipus europeus que donin suport a la innovació social, cultural i empresarial en sistemes en què les persones poden crear ecosistemes prometedors, que poden ser físics o virtuals, com ara plataformes o xarxes.

Per dur acomplir aquest objectiu es preveuen desenvolupar dos eixos principals:

  1. Analitzar les característiques dels espais de col·laboració europeus de tercer tipus
  2. Crear mòduls d’aprenentatge i emprendre accions pilot amb impulsors i dinamitzadors dels espais Places 3T

El projecte està liderat per la institució belga Smart Coop de Brussel·les. En formen part set entitats de Bèlgica, França, Itàlia, dels Països Baixos i Espanya, entre les quals hi ha la FUEIB. 

Data de publicació: 08/03/2023