La Conselleria de Turisme i Esports i la UIB signen cinc convenis de col·laboració per al foment i la investigació de les noves tecnologies

El conseller de Turisme i Esports, Jaime Martínez, i el rector de la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet, han signat aquest matí cinc convenis de col·laboració entre l'Agència de Turisme de les Illes Balears i la UIB, relacionats amb el foment i la investigació de les noves tecnologies en l'àmbit turístic.

A la signatura també hi han assistit el director general d'Universitats de la Conselleria d'Educació i Cultura, Miquel Deyà; el vicerector d'Innovació i Transferència, Jordi Llabrés; el vicerector de Professorat, Josep Lluís Ferrer; el vicerector d'Economia i Infraestructures, David Pons; i el delegat del rector, Xavier Varona.

En concret, cadascun d'aquests acords tracta sobre la innovació de la promoció del sector turístic mitjançant les noves tecnologies multimèdia; l'anàlisi de dades massives (big data); la recerca en l'àmbit del sector turístic a partir del projecte Aparador Turístic Intel·ligent (TIE); la creació i animació d'un assistent virtual; i la revisió i la creació de contingut cultural d'alta qualitat.

Pel que fa al conveni per a la innovació del sector turístic mitjançant les noves tecnologies multimèdia, el projecte consisteix en la investigació i el desenvolupament en el procés de filmació de vídeos, postproducció i visualització, amb l'objecte de donar a tercers la capacitat d'oferir una visualització activa i provocadora a l'usuari.

Aquest projecte estarà coordinat pel director del Laboratori de Tecnologies de la Informació Multimèdia de la UIB, el doctor Antoni Bibiloni, i tindrà una durada màxima de sis mesos.

Respecte al projecte d'anàlisi de dades massives, es tracta de recopilació d'informació turística en forma de dades, generada en molts de casos pels mateixos turistes. Tot això permet la realització d'un gran nombre d'anàlisis quantitatives i qualitatives que poden permetre la millora de l'experiència del visitant, d'una banda, i la gestió dels recursos turístics de l'altra. L'objectiu d'aquest conveni és la creació d'un grup de recerca mixt per al plantejament de l'anàlisi de dades massives que pugui generar el TIE.
A més, es desenvoluparà un sistema que permeti determinar el grau d'influència de la promoció turística de les Illes Balears per part de l'ATB.

Aquest projecte serà coordinat pel director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB, el doctor Ricardo Alberich, i tindrà una durada màxima de sis mesos.

Quant a l'acord per a la recerca en l'àmbit turístic a partir del TIE, es treballarà en la investigació de la informació i les dades, amb l'objectiu d'entendre millor i poder interpretar els efectes i les conseqüències del sector turístic a les Illes Balears.

Aquest projecte està coordinat pel degà i la vicedegana de la Facultat de Turisme, el doctor Bartomeu Deyà i la doctora Dolores Tirado. Té una durada màxima de sis mesos.

Respecte al conveni per a la revisió i la creació de contingut cultural d'alta qualitat, s'investigaran diferents aspectes que busquin aquesta qualitat en les múltiples aplicacions possibles del TIE. Així, es validaran, revisaran i milloraran els continguts de la plataforma, a més de crear-ne de nous que completin els ja existents.

El projecte durarà un màxim de sis mesos i estarà coordinat per la doctora Maria Antònia Fornés, vicerectora de Cultura, Projecció Social i Seus Universitàries.

Finalment, el conveni per a la creació i l'animació d'un assistent virtual preveu la creació d'una mascota o un guia que funcioni com a tal i que arribi a convertir-se en la imatge del projecte.

El projecte tindrà una durada màxima de sis mesos i estarà coordinat pel director del LADAT, el professor Juan Montes de Oca.

Mitjançant aquests cinc acords, la Conselleria de Turisme i Esports es compromet a aportar, a través de l'ATB, un total de 300.000 euros.

Per la seva banda, la UIB aportarà el personal i les infraestructures necessàries per a la realització dels projectes.

Una comissió mixta de seguiment s’encarregarà de la supervisió dels treballs que componen els projectes. Aquesta comissió estarà integrada pel president i el director de l'ATB i el tècnic responsable del projecte TIE i, per part de la UIB, el vicerector d'Innovació i Transferència i el delegat del rector. 

Documents relacionats

Data de publicació: 26/09/2014