La Conselleria d'Economia i Competitivitat i la UIB col·laboren en la prevenció de riscs laborals en el sector de manteniment d'embarcacions

Dia: dimecres, 4 de juny de 2014
Hora: 10.30 hores
Lloc: Conselleria d’Economia i Competitivitat. Plaça de Son Castelló, 1, Palma  

El conseller d’Economia i Competitivitat, Joaquín García, i el rector de la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet, han signat un conveni de col·laboració en matèria de seguretat i salut laboral, centrat en els riscs higiènics en el sector de manteniment d’embarcacions. 

L’acord permetrà realitzar un estudi conjunt per analitzar els riscs higiènics que presenten les empreses de les Illes Balears dedicades a manteniment, tractament, pintura i reparació de superfícies d’embarcacions, un dels sectors més representatius del teixit industrial de les Illes i referent d’àmbit internacional.

Es tracta d’un estudi innovador, en el qual col·laboren la Càtedra de Salut Laboral de la UIB i el Departament d’Higiene Industrial de la Direcció General de Treball i Salut Laboral, estructurat en quatre fases, que analitzarà les condicions de feina de les empreses esmentades des del punt de vista de la higiene industrial: exposició a contaminants químics derivats de l’ús de pintures, vernissos, biocides o imprimacions, i a contaminants físics com el renou i les vibracions.

Cal tenir en compte que l’activitat de manteniment d’embarcacions requereix una elevada especialització tant en l’ús de tècniques com de productes i equips de feina i que per les seves especials característiques els treballadors mantenen una intensa exposició a factors de risc, generadors de malalties professionals.

En l’estudi hi col·laboraran voluntàriament nou empreses del sector facilitant la recollida de mostres de contaminants com matèria particulada, sílice cristal·lina, vapors orgànics, fibres, metalls, etc., i de les condicions en què desenvolupen la feina com il·luminació, ventilació, condicions ambientals, etc. 

De l’estudi de tota la informació obtinguda es podran obtenir les mesures de control més adients per a la protecció de la salut dels treballadors i s’elaborarà una guia de bones pràctiques per a les empreses del sector, que contribuirà a millorar-ne la competitivitat.  

Data de l'esdeveniment: 04/06/2014

Data de publicació: 04/06/2014