La Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles dóna resposta als dubtes més freqüents sobre l'espai europeu d'educació superior

Per donar resposta a les moltes incògnites que suscita l'espai europeu d'educació superior a les universitats espanyoles la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles, CRUE, i el Ministeri de Ciencia i Innovació, han recopilat les preguntes més freqüents relacionades amb el procés de convergència.

Les taxes dels nous estudis de grau seran més cares?
Afectarà l'EEES els estudiants matriculats actualment?
Serà necessari fer un màster per accedir al mercat laboral?
Perdrà protagonisme el professorat?
Es podrà combinar treball i estudis?

Aquestes preguntes i respostes, i d'altres que s'aniran afegint a mesura que el procés avanci, s'han agrupat en sis àrees temàtiques diferents per facilitar les consultes:

Definició d'EEES

Titulacions noves enfront de les actuals

Procés d'adaptació a l'EEES

Cost econòmic dels estudis universitaris (taxes, preus públics, beques)

Metodologia docent (crèdits ECTS, ensenyament basat en l'aprenentatge de competències avaluables, càrrega de treball)

Organització acadèmica (accés i admissió, crèdits de formació bàsica, extensió de les titulacions, plans d'estudis)


Es tracta d'un document obert, on es podran incloure les modificacions i els suggeriments que la comunitat universitària vulgui fer arribar a la CRUE.

Podeu ampliar la informació a la pàgina web següent:
«http://www.crue.org/espacioeuropeo/FAQs.html»

Podeu fer arribar els vostres suggeriments a l'adreça electrònica següent:
«eees@crue.org»

Data de publicació: 06/02/2009