La CRUE nomena el Rector de la UIB president de la Xarxa de Biblioteques Universitàries Espanyoles

L’Assemblea General de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) ha acordat el nomenament del Rector de la Universitat de les Illes Balears, el doctor Llorenç Huguet, com a president de la Xarxa de Biblioteques Universitàries Espanyoles (REBIUN).

REBIUN constitueix un organisme estable en el qual estan representades totes les biblioteques universitàries i científiques espanyoles. La xarxa està formada per les biblioteques de les 76 universitats membres de la CRUE (50 d'àmbit universitari públic i 26 d'àmbit universitari privat) i el CSIC (Consell Superior de Recerques Científiques).

Es tracta d’una comissió sectorial de la CRUE creada el 1988, a iniciativa d'un grup de directors de biblioteques, que té com a objectiu liderar i coordinar les biblioteques universitàries i científiques i donar-los directrius, potenciant la cooperació i la realització de projectes conjunts per donar resposta als nous reptes que les universitats tenen plantejats en els àmbits de l'aprenentatge, la docència, la recerca i la formació al llarg de la vida.

Data de publicació: 09/07/2018