La CAM i la UIB formalitzen la seva col·laboració centrada en els àmbits de la cultura, el medi ambient i la solidaritat

Dia: dijous, 17 de juliol de 2008
Hora: 12 h
Lloc: Son Lledó, campus universitari,
cra. de Valldemossa, km 7.5, Palma.

El senyor Joan Ventayol , director de Particulars de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, CAM, i la doctora Montserrat Casas, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, signaran un conveni per formalitzar la col·laboració entre ambdues entitats.

Aquest conveni té per objecte la regulació de la col·laboració entre la Caja de Ahorros del Mediterráneo, CAM, i la Universitat de les Illes Balears en el desenvolupament d'activitats en camps d'interès mutu com ara la cultura, el medi ambient i la solidaritat.

La quantitat anual per a projectes, activitats, programes i/o actuacions comuns que la CAM destinarà és de 120.000 euros, que es distribuiran de la manera següent:


En matèria específica d'obres socials

20.000 euros per a activitats de cultura
33.000 euros per a activitats de medi ambient
7.000 euros per a activitats de solidaritat

Pel que fa als 60.000 euros restants

18.000 seran per a la Fundació Universitat –Empresa de les Illes Balears
42.000 es distribuiran segons acordi la comissió mixta.

Documents relacionats

Data de publicació: 17/07/2008