L'Observatori Social publica un informe sobre les desigualtats en el confinament

La publicació alerta del risc d’aïllament de les persones grans, l’augment de la violència contra les dones i la bretxa digital en l’educació 

L’Observatori Social de les Illes Balears ha publicat un nou informe sobre les desigualtats que han sortit a la llum durant el confinament, i revela, com a reptes principals d’aquesta etapa, l’aïllament de les persones grans, l’augment de la violència contra les dones i la bretxa digital en l’educació.

En la nova publicació breu, la número 8, l’Observatori analitza l'efecte desigual que ha tingut el confinament a les llars i la restricció de la mobilitat de les persones residents a les Illes Balears, atès que han estat mesures valorades positivament per l'Organització Mundial de la Salut, però que han tingut un impacte molt desigual en les llars, la qual cosa ha evidenciat iniquitats que ja existien.

Vinculat a la Universitat de les Illes Balears, a través de la Càtedra d’Innovació Social “la Caixa”, l’Observatori té l’objectiu de recollir i generar informació per millorar el coneixement de la situació social de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i detectar situacions emergents, punts crítics i respostes innovadores que facilitin la cohesió i la justícia social.

Segons s’apunta en aquest darrer butlletí, les Illes Balears són una de les comunitats amb més llars amb falta d'espai, situació agreujada per la inseguretat de l'habitatge, un problema particularment apressant en un territori en el qual aquest és un dels factors principals de pobresa i exclusió social.

Per altra banda, es constata que el confinament ha suposat una refamiliarització de les cures, que ha reforçat rols de gènere i creat situacions molt complicades, en particular a les llars monomarentals. Així, els investigadors de la UIB destaquen l'augment del risc de la violència masclista, sobretot per la convivència forçada durant tot el dia en el mateix espai i en un context complicat. També posen de relleu l'aïllament de les persones que resideixen a llars unipersonals, moltes de les quals són grans i, per tant, col·lectiu de risc.

La investigació recull que els serveis socials i les xarxes de suport mutu han tingut un paper molt important per garantir el suport, especialment important en un moment en què augmenten l'ansietat i l'estrès.

Finalment, el butlletí assenyala que el confinament ha tingut un impacte dramàtic en l'educació, ja que ha fet créixer una bretxa no solament digital, sinó també en desigualtat de recursos i capital cultural a les llars. Encara que s’hagin aprovat mesures específiques, com la distribució de tauletes i Chromebooks, no es resolen les limitacions del format d'ensenyament en línia.

En conjunt, «l'experiència de confinament ens dona senyals clau de punts urgents d'intervenció. Al mateix temps, la incertesa d'un possible repunt de la pandèmia al setembre o octubre ha d'animar-nos a prevenir, perquè no impliqui un augment encara més significatiu de les desigualtats i de l'angoixa que genera», conclou l’informe.

Enquesta: «Com ho viuen les dones?»

Així mateix, l’Observatori ha emprès una recerca sobre la situació socioeconòmica de les dones a Mallorca en el context de la COVID-19 i la crisi que ha generat.

Ara que s’estan desenvolupant xarxes de solidaritat i suport mutu per fer front a la situació, els investigadors consideren que s’ha d’estar alerta, per exemple, «quan es promouen processos de refamiliarització, que incentiven que les dones romanguin a la llar com a responsables de la cura, augmenten les injustícies de gènere; o, quan es promouen iniciatives d’assistència social allunyades de les lògiques del mercat, però instal·lades en la lògica paternalista i patriarcal dels serveis socials assistencialistes, s’incrementa la dominació».

Per entendre què passa en les vides de les dones i com la COVID-19 les ha travessades i continua travessant, l’Observatori ha dissenyat una enquesta completament anònima, adreçada a dones de qualsevol edat, nacionalitat, residència, situació laboral, etc., que viuen a Mallorca. Per emplenar-la es necessiten, com a molt, 15 minuts. L’enquesta està finançada per la Direcció Insular d'Igualtat del Consell de Mallorca.

Enllaç a l’ENQUESTA. 

Data de publicació: 21/07/2020