L'OTRI ha gestionat més d'1,2 milions d'euros en contractes d'R+D+I al llarg de 2018

L'Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació i Projectes de la FUEIB ha captat 213.058 euros a través de convenis amb empreses, patrocinis, donacions i càtedres 

L'Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació (OTRI) i Projectes  té l’objectiu de dinamitzar les relacions entre la Universitat, les empreses i altres agents socioeconòmics per aprofitar els coneixements i els resultats de la recerca que es duu a terme a la Universitat de les Illes Balears. Les seves activitats se centren principalment en la identificació dels resultats de recerca, la seva protecció mitjançant patents i altres títols de protecció, així com la seva transferència al sector empresarial —a través de la creació d'empreses de base tecnològica (spin-off), contractes de llicència d’explotació, contractes per a la realització de projectes d’R+D+I, o de formació, etc.

Al llarg de 2018, l'OTRI ha gestionat 113 contractes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) per valor d’1.205.206 euros. Aquest import representa un increment del 17,4 per cent respecte de 2015.

Quant a la protecció de la innovació, l'OTRI gestiona 68 patents i models d'utilitat i ha facturat 76.000 euros per llicències d'explotació de les tecnologies i/o el coneixement de la UIB al llarg de 2018.

Pel que fa a la captació de fons, al llarg de l'any 2018 s'han captat un total del 213.058 euros, dels quals 95.000 són fruit de convenis de col·laboració empresarial i patrocinis, 13.608 de donacions i 104.450 de càtedres.

A més, el nombre de persones emprenedores que han rebut assessorament de l'OTRI ha estat de 57. 

Notícia relacionada

Documents relacionats

Data de publicació: 07/02/2019