L'OSR ha superat amb èxit l'auditoria de certificació ISO 9001 d'AENOR. L'equip rectoral felicita el personal de l'Oficina

L'Oficina de Suport a la Recerca de la Universitat de les Illes Balears ha superat amb èxit la segona auditoria de seguiment de la certificació UNE-EN ISO 9001:2000 de l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació, AENOR.

L'auditoria ha avaluat els processos següents: gestió de bestretes per a projectes d'investigació, gestió de beques de col·laboració, patents, gestió de currículums d'investigadors al Grec, elaboració del catàleg i de la memòria anual d'investigació…

El doctor Jordi Lalucat, vicerector d'Investigació de la UIB, en nom de la Rectora, ha rebut el personal de l'OSR per agrair-los la feina i animar-los a continuar en el camí de la qualitat en la gestió. Ha resaltat que aquesta és una passa més, i molt important, cap a la qualitat i l'excel·lència dels serveis universitaris.

Data de publicació: 08/04/2009