L'OCDS comença l'any amb el programa Estades Solidàries i la XII Convocatòria d'ajuts per a accions d'educació per al desenvolupament

L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) ha obert el segon termini de la XII Convocatòria d’ajuts per a accions d’educació per al desenvolupament. Aquesta convocatòria, que romandrà oberta de l’11 de gener fins al 4 de febrer de 2016, té la finalitat d’atorgar ajuts per donar suport a iniciatives solidàries dels membres de la comunitat universitària, fomentant accions de formació, sensibilització i difusió en l’àmbit de la cooperació universitària al desenvolupament i la solidaritat.

A més, l’OCDS té previst obrir nous perfils de voluntariat, tant per al col·lectiu de personal d’administració i serveis com per a estudiants de la UIB, durant el segon termini del programa Estades Solidàries, que romandrà obert del 18 de gener al 15 de febrer de 2016. Aquest programa s’emmarca en l’àmbit de l’educació per al desenvolupament i ofereix la possibilitat de desenvolupar tasques de voluntariat en l’àmbit de la cooperació universitària al desenvolupament en col·laboració amb diferents entitats, ONGD de les Illes Balears i les corresponents entitats locals d’acolliment o contraparts. 

Data de publicació: 12/01/2016