L'Institut de Ciències de l'Educació de la UIB, la Conselleria d'Educació i Cultura i la COAPA col·laboren per primera vegada en la formació de les famílies

L’Institut de Ciències de l’Educació de la UIB, la Conselleria d’Educació i Cultura i la Confederació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (COAPA) han presentat el Pla de formació de les famílies, un pla que sorgeix amb l’objectiu d’incentivar i facilitar la participació de les mares i els pares en el sistema escolar.

Les actuacions d’aquest pla de formació consisteixen en xerrades de curta durada, ofertes a un grup de centres i les seves associacions de pares i mares d’alumnes, i que tenen l’objectiu de sensibilitzar i detectar les necessitats de formació de les famílies i estimular la participació en els cursos de formació i capacitació. Precisament, aquests darrers cursos tenen la finalitat de formar els pares i mares per capacitar-los i que siguin ells mateixos qui facin extensiu el contingut de la formació als seus propis centres educatius, per tal de crear una xarxa de pares i mares formadors capacitats per impartir la formació dels cursos itinerants.

En el marc d’aquest programa, al voltant de 700 pares i mares rebran formació en temes relacionats amb la sexualitat, l’alimentació, les relacions familiars, les xarxes socials i les TIC, les drogues i les dificultats d’aprenentatge.

Documents relacionats

Data de publicació: 21/02/2011