L'IdISBa obté l'acreditació de l'Institut de Salut Carlos III

L’acreditació d'aquest institut de recerca, amb participació de la UIB, permetrà accedir a més finançament, captar més professionals i millorar la qualitat de l’atenció sanitària a les Illes Balears

El Govern de les Illes Balears ha anunciat que l’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) ha obtingut l’acreditació com a institut d’investigació sanitària de l’Institut de Salut Carlos III (ISCIII), organisme dependent del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

Així ho ha manifestat la presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, a l’acte que ha tingut lloc a l’Hospital Universitari Son Espases, en el qual han participat també el rector de la Universitat, Llorenç Huguet; la consellera de Salut, Patricia Gómez; la directora general d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut, Margalida Frontera; el director científic de l’IdISBa, Miquel Fiol, i el director gerent de l’Institut, David Martínez. A l’acte hi han assistit professionals de recerca de l’IdISBa, professionals sanitaris i equips directius dels hospitals i del Servei de Salut de les Illes Balears.

Aquesta acreditació com a institut d’investigació sanitària era un objectiu estratègic per a l’IdISBa, la Conselleria de Salut, la Universitat de les Illes Balears i per al Govern de les Illes Balears, ja que la seva obtenció situa l’Institut en el mapa dels centres d’excel·lència en recerca en salut de l’Estat i permetrà l’accés a fonts de finançament reservades de manera exclusiva a aquests tipus de centres.

Concretament, amb la concessió de l'acreditació, l'IdISBa podrà concórrer a les convocatòries de l'Acció Estratègica en Salut de l'Institut de Salut Carlos III restringides per IIS, com, per exemple, els contractes Juan Rodés d'incorporació de facultatius especialistes amb experiència investigadora als centres assistencials que formin part de l'IdISBa, així com a convocatòries d'entitats privades exclusives també per a aquest tipus de centres. Per tant, l'acreditació suposarà un augment significatiu de les fonts de finançament per a la recerca en salut.

L’acreditació com a Institut d'Investigació Sanitària té una vigència de cinc anys. Després d’aquest període, el centre s'ha de sotmetre a un procés de reacreditació durant el qual ha de demostrar l'existència d’un procés de millora contínua i compromís amb l'excel·lència.

Cal destacar que l’equip auditor de l’ISCIII que va analitzar la documentació enviada per l’IdISBa i posteriorment va dur a terme una avaluació in situ va dictaminar que l’institut compleix el cent per cent dels criteris imprescindibles per a l’acreditació. Així mateix, a l’informe elaborat per l’equip auditor es reconeix el bon nivell científic de l’Institut, amb quasi 1.700 publicacions els darrers cinc anys, i es reconeix la importància del paper que té la creació de la Facultat de Medicina per fomentar la integració dels professionals.

Igualment, el document conclou que, tot i que l’IdISBa és un institut molt jove, hi destaquen una sèrie d’eixos fonamentals que poden contribuir a l’objectiu de ser una referència en la investigació nacional: l’efectiu suport institucional; el nexe d’unió i integració que aconsegueix entre els professionals de les diferents entitats; el potencial dels investigadors novells i emergents, en el qual inverteixen clarament, i la motivació de la direcció i dels professionals.

Els instituts d'investigació sanitària són entitats dedicades a la recerca bàsica i aplicada, i que es conformen mitjançant la integració als hospitals del Sistema Nacional de Salut, de les universitats, organismes públics d'investigació i altres centres, amb la finalitat de crear instituts de recerca multidisciplinaris. L'acreditació com a IIS és un reconeixement a l'excel·lència dels resultats científics i als retorns beneficiosos en l'àmbit assistencial, social i econòmic de la recerca duta a terme per la institució.

L'IdISBa es va constituir formalment el 23 de desembre de 2013 i compta amb més de 680 investigadors (100 dels quals són personal propi). Està participat pel Servei de Salut de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears, la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears i la Conselleria de Salut.

Fins ara hi havia 29 centres acreditats i l’IdISBa es converteix en el trentè. Cap centre no havia aconseguit l’acreditació des de 2015. 

Data de publicació: 07/01/2019