L'INAGEA es posa en marxa

La UIB, la CAIB i l’INIA aproven el projecte estratègic i el reglament intern del nou Institut d’Investigacions Agroambientals i d’Economia de l’Aigua 

L’Institut d’Investigacions Agroambientals i d’Economia de l’Aigua (INAGEA) ja disposa del projecte estratègic i del reglament intern que estableixen les línies mestres que han de guiar l’actuació d’aquest nou institut de recerca. Els documents s’han aprovat durant una reunió de la comissió de seguiment del conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears i l’Institut Nacional d’Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària (INIA), que són les institucions que han impulsat la creació de l’INAGEA com a institut universitari de recerca mixt.

En aquesta mateixa reunió s’ha aprovat el nomenament com a director en funcions de l’INAGEA del doctor Hipólito Medrano, catedràtic de Fisiologia Vegetal i investigador principal del grup de recerca en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies de la UIB. També s’ha aprovat el nomenament dels membres del Comitè d’Avaluació i Assessorament Científic del nou institut de recerca.

A la reunió hi han participat el director general d’Agricultura i Ramaderia del Govern de les Illes Balears, senyor Mateu Ginard; el director general d’Innovació  i Recerca, senyor Josep Lluís Pons; la cap de servei de l’Institut de Recerca i Formació Agrària i Ramadera de les Illes Balears (IRFAP), doctora Carme Garau; la cap de servei de Recerca i Desenvolupament Tecnològic, doctora Bàrbara Terrasa; el director de l’INIA, doctor Manuel Lainez; la subdirectora general de Prospectiva i Coordinació de Programes de l’INIA, doctora Paloma Melgarejo; el vicerector d’Innovació i Transferència de la UIB, doctor Jordi Llabrés; i el vicerector d’Investigació i Postgrau, doctor Jaume Carot.

INAGEA: el resultat d’un esforç compartit

L’INAGEA es el resultat de l’esforç mantingut durant més de set anys per la UIB i les direccions generals de Recerca i d’Agricultura del Govern de les Illes Balears, amb l’objectiu d’institucionalitzar els esforços de recerca que ja es fan a la UIB a l’àmbit de les ciències agràries i agroalimentàries en un nou institut que participi dels programes de recerca de l’INIA i que, a la vegada, integri la recerca que es fa a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

Aquest institut potenciarà la recerca en les Ciències Agroambientals i Agroalimentàries i en particular en l’economia de l’aigua, àmbits en els quals la UIB compta amb grups de recerca de reconegut prestigi i desenvolupaments tecnològics d’interès per al sector agrari, agroalimentari i del medi ambient de les Illes.

L’INAGEA neix amb una vocació d’excel·lència quant a la producció científica i de desenvolupament i suport tecnològic dirigit al sector agroalimentari de les Illes Balears.

L’INAGEA integrarà investigadors de la UIB, l’INIA i la Conselleria de Medi Ambient, i Pesca, i aprofitarà la pertinença a l’INIA per ampliar les oportunitats de finançament de projectes i de personal en formació. A més, la imminent dotació de nous espais per part de la Direcció General de Recerca facilitarà la integració dels membres en uns objectius comuns que permetin assolir la projecció de l’INAGEA en el sector agroalimentari balear i el prestigi científic a l’àmbit nacional i internacional.

L’INAGEA ha estat impulsat particularment des del grup de recerca en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies de la UIB i, en aquest sentit, té com una de les línies de recerca la millora en l’eficiència de l’ús de l’aigua per a les plantes en comunitats naturals i cultius, que és una de les àrees més dinàmiques en el panorama de la recerca actual i en la qual aquest grup de recerca de la UIB és líder nacional i internacional.

El nou institut mixt de recerca s’ubicarà de manera temporal als espais de què disposa l’àrea de Fisiologia Vegetal del Departament de Biologia de la UIB. La seu de l’INAGEA en un futur immediat serà el Complex Balear de Recerca, Desenvolupament i Innovació, a hores d’ara en fase de construcció al ParcBIT. 

Data de publicació: 04/11/2015