L'INAGEA dedica els Seminaris de Primavera als reptes agroambientals

Les sessions es faran els divendres del mes de maig i estaran dedicades a la innovació, la tecnologia i la digitalització agroambiental, a la remediació de la contaminació ambiental i els desastres naturals, els agrosistemes sostenibles i la vulnerabilitat dels ecosistemes terrestres 

 

L’Institut d’Investigacions Agroambientals i d’Economia de l’Aigua (INAGEA) organitza els Seminaris de Primavera 2022, un fòrum científic de trobada i discussió entre investigadors de diferents branques del coneixement de l’àmbit agroambiental per tractar temes d’actualitat.

Es duran a terme quatre sessions, que tindran lloc els divendres del mes de maig, a través de les quals es volen acostar els avenços científics a sectors varis, agents socials i a l’Administració perquè ajudin a la presa de decisions en un horitzó vulnerable condicionat per la crisi climàtica. Així, les sessions tractaran aspectes relacionats amb la remediació de la contaminació ambiental i els desastres naturals, els agrosistemes sostenibles i la vulnerabilitat dels ecosistemes terrestres. Totes les sessions es faran a l’aula AV06 de l’edifici Guillem Cifre Colonya, a partir de les 9.15 hores.

Primera sessió

La primera sessió, que tindrà lloc el divendres 6 de maig, estarà dedicada a la innovació, la tecnologia i la digitalització agroambiental. S’hi tractaran temes com ara la protecció de la propietat intel·lectual com a incentiu per a la innovació agrària; s’hi presentaran iniciatives com el Laboratori d’Innovació Agrària (LIA), l’Enterprise Europe Network i la plataforma de negocis d’innovació digital DIHBAI-TUR. També s’hi presentaran exemples de desenvolupaments d’innovació per part d’investigadors de l’INAGEA, com, per exemple, dissenyar plataformes miniaturitzades per analitzar d’aigües mitjançant la impressió en 3D i aplicar trampes electròniques per controlar plagues agrícoles. La sessió serà presentada per la vicerectora d’Innovació i Transformació Digital, doctora Lorenza Carrasco, i la moderarà el doctor Bartomeu Alorda, professor titular del Departament d'Enginyeria Industrial i Construcció de la UIB, i membre del INAGEA.

Segona sessió

El divendres 13 de maig tindrà lloc la segona sessió, que estarà dedicada a la remediació de la contaminació ambiental i el control de desastres naturals. S’hi tractaran temes com ara les tècniques descontaminació i remediació de sòls contaminats; la mitigació de la contaminació per microplàstic; el sistema d’alerta primerenca de riscs d’inundació de les illes Balears, i les eines administratives i legals per minimitzar l’impacte ambiental dels projectes sobre l’entorn. La sessió serà presentada pel conseller de Medi Ambient i Territori, doctor Miquel Mir, i el Rector de la UIB, doctor Jaume Carot. La moderarà el doctor Hipólito Medrano, catedràtic emèrit del Departament de Biologia de la UIB, i membre de l’INAGEA.

Tercera sessió

Els nous conceptes d’agrosistemes sostenibles centraran la tercera sessió, que tindrà lloc el divendres 20 de maig. S’hi tractaran temes com ara els patrons globals de diversitat i funcionalitat del microbioma en la vinya; els nous plantejaments d’agricultura regenerativa (sistema polyfarming); els instruments per accelerar la transició dels agrosistemes envers la sostenibilitat socioeconòmica i ambiental, i el concepte WEFE-Nexus com a base de sistemes agrícoles sostenibles. La sessió serà presentada pel director general d’Agricultura, senyor Fernando Fernàndez, i la moderarà la doctora Josefina Bota, professora titular del Departament de Biologia, directora del Grup de Recerca PlantMed i membre de l’INAGEA .

Quarta sessió

La darrera sessió, que tindrà lloc el 27 de maig, estarà dedicada a la vulnerabilitat dels ecosistemes terrestres al canvi climàtic. S’hi tractaran temes com la fisiologia de les plantes extremòfiles com a eina per millorar els cultius en un context de canvi climàtic; la sensibilitat a la sequera de les espècies forestals; la mortalitat en boscs front al canvi climàtic, i les plantes vasculars a l’Antàrtida. Presentarà la sessió el vicerector de Política Científica i Investigació, doctor Víctor Homar, i la moderarà el doctor Javier Gulías, professor titular i director del Departament de Biologia i membre de l’INAGEA.

Per assistir a les sessions dels Seminaris de Primavera de l’INAGEA cal apuntar-s’hi a través d’aquest enllaç: <https://agenda.uib.es/81847/detail/seminaris-de-primavera-inagea.html>.

Data de l'esdeveniment: 03/05/2022

Data de publicació: 03/05/2022