L'INAGEA-UIB i la Universitat d'Oxford col·laboren per potenciar la innovació en el sector vitivinícola

La UIB ha signat un conveni de col·laboració per posar en marxa estudis per adaptar la producció de vi als nous reptes derivats dels canvis tecnològics i normatius en l’àmbit europeu   

La Universitat de les Illes Balears ha signat recentment un conveni de col·laboració amb la Universitat d’Oxford (Regne Unit) i l’Oficina Comunitària de Varietats Vegetals (OCVV), una agència de la Unió Europea per a la protecció de la propietat industrial sobre les plantes.

El conveni farà possible que els investigadors de l’Institut d’Investigacions Agroambientals i d’Economia de l’Aigua (INAGEA-UIB) puguin participar en iniciatives de recerca conjuntament amb l’Oxford Intellectual Property Research Center i l’OCVV amb l’objectiu d’analitzar el potencial d’innovació de les indicacions geogràfiques europees en el sector vitivinícola i estudiar el marge de maniobra existent per adoptar noves varietats vegetals en aquest marc.

La recerca ha de fer possible identificar els límits i obstacles per a la innovació efectiva en l'àmbit de les varietats enològiques, i particularment de les denominacions d’origen, en un context de grans revolucions tecnològiques i normatives en curs en l’àmbit europeu. Així, es podran proposar solucions que permetin adaptar el vi i les denominacions d’origen als gusts dels consumidors però també a reptes cabdals com l’adaptació al canvi climàtic i la promoció de la seguretat alimentària, i preservar valors com la tradició, la tipicitat i la singularitat dels vins.

La signatura del conveni suposa una fita dels grups i investigadors de l’INAGEA-UIB en la recerca bàsica i aplicada en el sector vitivinícola, ara també en l’àmbit de la propietat industrial. Aquesta nova col·laboració amb algunes de les institucions i experts més destacats en l’àmbit internacional es configura com un element clau en l’estratègia d’R+D+I de l’INAGEA-UIB, i també del Laboratori per a la Innovació Agrària (LIA) de la UIB, en què la prestació de serveis integrals per al sector vitivinícola ocupa un lloc destacat.

INAGEA

L’INAGEA és un institut de recerca propi de la UIB dedicat a estudis agroambientals i d’economia de l’aigua. La missió principal és generar coneixement i capacitat de recerca en aquest àmbit, integrar coneixements des d’àrees com la fisiologia vegetal, l’agronomia, la hidrologia, la química i l’ecologia i el Dret, entre d’altres, per aconseguir que l’activitat humana lligada al sector primari i al medi ambient sigui més sostenible. Les línies de recerca giren al voltant de la sostenibilitat de la producció primària i de la gestió eficient de sistemes naturals, en un escenari de canvi global.

LIA-UIB

El LIA és una unitat d’innovació de la UIB amb vincles sòlids amb l’INAGEA que té la comanda de  canalitzar la innovació de la UIB en l’àmbit agroalimentari. En aquests darrers anys ha invertit esforços, en col·laboració estreta amb l’Oficina de Transferència dels Resultats de la Investigació (OTRI), en l’obtenció de patents i models d’utilitat d’invencions de la UIB-INAGEA, i té entre les línies d’acció en curs l’obtenció/valorització, protecció i comercialització de noves varietats vegetals, i la promoció de la innovació en el sector vitivinícola, entre d’altres.

 

 

Data de publicació: 21/02/2024