L'IMEDEA (CSIC-UIB) reuneix científics europeus a Mallorca per analitzar l'ús de productes derivats de satèl·lits

L’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB) i EUMETSAT organitzen un  taller amb l’objectiu d’obrir el diàleg entre els usuaris dels productes satel·litaris amb els desenvolupadors dels respectius algoritmes i les persones que treballen en el manteniment de la base de dades dels productes.

Hi ha una gran diversitat de productes derivats de satèl·lits, com per exemple, la temperatura superficial de la terra o de la mar, la humitat del sòl o la quantitat de vegetació, que ofereixen una gran quantitat d‘aplicacions en meteorologia, oceanografia, agricultura, etc. Aquests camps o productes es construeixen a partir d’imatges fetes pels satèl·lits, que científics i tècnics processen i corregeixen a través d’una sèrie d’algoritmes que determinen la qualitat i l’ús adequat dels productes per al desenvolupament de nous models meteorològics o climàtics i les seves diferents aplicacions.

La investigadora de l’IMEDEA (CSIC-UIB) Maria Antonia Jiménez, responsable del taller, assenyala que «és important que els usuaris finals de productes derivats de satèl·lits tinguem aquesta informació quant els utilitzam, especialment quan consideram altres fonts d’informació en les nostres recerques. Un dels possibles avantatges de la utilització de productes derivats de satèl·lits, com la temperatura de la superfície terrestre, és que permet comprovar si el model meteorològic emprat per fer prediccions és capaç de reproduir els patrons principals observats, com també el possible origen dels seus errors».

L’objectiu d’aquest taller, segons precisa José Prieto, tècnic de l’EUMETSAT, és «obrir el diàleg entre els usuaris dels productes satel·litaris amb els desenvolupadors dels algoritmes i les persones que treballen en l’organització de la base de dades dels productes. Així, els usuaris aprendran les limitacions dels productes que usen i si n’hi ha altres de més adequats per a les seves recerques». D’aquesta manera, els desenvolupadors poden aprendre quins són els principals usos dels seus productes i quins algoritmes necessiten més recerques per satisfer adequadament les necessitats de l’usuari.

El taller, que es farà els dies 21, 22 i 23 d’octubre a l’IMEDEA (CSIC-UIB), a Esporles, està organitzat en cinc blocs, en els quals es debatran aspectes com l’ús de productes derivats de satèl·lits per a l’estudi de la distribució d’aerosols, la validació de productes satel·litaris, les aplicacions d’aquests productes en el camp de l’oceanografia operacional o de la caracterització de la circulació oceànica a través de l’altimetria, entre altres. En cada bloc, un expert que treballa en l’elaboració de productes derivats de satèl·lits afavorirà la discussió. Per acabar, alguns membres del personal d’EUMETSAT explicaran com està organitzada la base de dades i l’estat de desenvolupament de cadascun dels productes.

EUMETSAT

L’Organització Europea per a l’Explotació de Satèl·lits Meteorològics (EUMETSAT) es va formar l’any 1986 amb l’objectiu de proporcionar, des de l’espai, informació que es pot utilitzar en la predicció meteorològica i la vigilància del clima.

EUMETSAT proporciona dades rendibles de satèl·lits operatius i de productes en resposta a les necessitats dels usuaris. Produeix una àmplia gamma de dades meteorològiques i de vigilància del clima, i productes per als serveis meteorològics nacionals dels estats membres i una diversitat de socis internacionals. Aquestes dades són contínuament actualitzades i millorades i s’hi pot accedir fàcilment a través del portal d’observació de la Terra i EUMETCast.

Font: IMEDEA (CSIC-UIB) 

Documents relacionats

Data de publicació: 21/10/2013