L'IMEDEA (CSIC-UIB) impulsa el monitoratge automàtic de la Xarxa Natura 2000

L'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (CSIC-UIB) ha desenvolupat un sistema de monitoratge automàtic basat en tècniques d'intel·ligència artificial per vigilar i supervisar de manera automàtica l'activitat recreativa de la Xarxa Natura 2000 marina 

La Xarxa Natura 2000 és un conjunt d'àrees de conservació que té l’objectiu de conservar determinats tipus d'hàbitats i espècies de fauna i flora carismàtiques, i que sigui compatible amb el desenvolupament d'activitats humanes, com ara la pesca. En la seva zonació, la xarxa de reserves marines pesqueres impulsades pel Govern de les Illes Balears és un exemple de Xarxa Natura 2000 en les aigües de l'arxipèlag balear. Monitorar la salut de la seva biodiversitat i l'activitat humana que s’hi duu a terme és indispensable per assolir els objectius de conservació. No obstant això, vigilar i supervisar aquestes àrees marines a llarg termini requereix tenir coneixements científics detallats, que moltes de vegades són difícils de generar a causa de la seva complexitat tècnica.

Intel·ligència artificial al servei de la conservació de la biodiversitat marina

Amb l'objectiu de fer una gestió de la Xarxa Natura 2000 basada en coneixements científic de qualitat i harmonitzar la conservació de la biodiversitat marina amb la pràctica d'activitats recreatives, el Grup d'Ecologia de Peixos de l'IMEDEA ha desenvolupat el projecte pilot, l’AutoNatura2000. És un projecte multidisciplinari basat en intel·ligència artificial que ha desenvolupat una metodologia nova, que serveix per monitorar les activitats d'origen recreatiu, com la pesca recreativa, el busseig o la navegació, que tenen lloc en la Xarxa Natura 2000 marina.

La intel·ligència artificial i el desenvolupament d'algorismes d'aprenentatge profund capaços de fer que hi hagi ordinadors que puguin aprendre, resoldre problemes i prendre decisions, estan revolucionant tots els àmbits del nostre dia a dia: des de la medicina, a través del desenvolupament d'algorismes que permeten avançar en la detecció precoç de malalties, a la fabricació de cotxes sense conductor, o el desenvolupament de sistemes de preavís de terratrèmols més eficients. La conservació de la fauna i flora ha començat a beneficiar-se de la intel·ligència artificial mitjançant el reconeixent automàtic d'espècies, la detecció d'activitats humanes, com la petjada global de la pesca, o el monitoratge automàtic de captures procedents de la pesca.

En la primera fase, AUTONATURA 2000 ha desenvolupat un sistema de monitoratge automàtic basat en intel·ligència artificial de la zona emergida de la Xarxa Natura 2000 marina, capaç de vigilar i supervisar de manera automàtica l'activitat humana recreativa. AutoNatura2000 s'ha centrat en tres reserves marines pesqueres de les illes Balears: la reserva de l'illa del Toro, la de les illes Malgrats i la reserva marina de la badia de Palma (un total de 2.633 hectàrees de la Xarxa Natura 2000 marina).

El sistema, basat en l'adquisició d'imatges d'alta definició, utilitza algorismes que permeten que un ordinador reconegui què és un vaixell, un vaixell navegant, un caiac o un veler. Això ha permès fer un monitoratge continu del trànsit de vaixells en aquestes zones, i ubicar per primera vegada les activitats recreatives que s’hi duen a terme. Aquesta informació és clau per acomplir l'objectiu de la Xarxa Natura 2000 i de directrius europees vàries, com la Política Pesquera Comuna o Política Marítima Integrada.

AUTONATURA 2000 DOS: de l'activitat humana a monitorar la vida submarina de manera automàtica

En una segona fase d'aquest projecte pilot, l'IMEDEA té previst estendre la intel·ligència artificial per monitorar la fauna i flora aquàtiques que habiten la Xarxa Natura 2000. Aquesta segona fase s’executarà el 2019 i, com la primera, compta amb el suport de la Fundació Biodiversitat, del Ministeri per a la Transició Ecològica, a través del programa Plenamar del Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP). L'objectiu final d'aquesta segona fase és desenvolupar eines basades en intel·ligència artificial que facilitin l'adquisició d'informació de l'estat de conservació de les poblacions de peixos, ocells, cefalòpodes i altres espècies que habiten la Xarxa Natura 2000. Aquest sistema permetrà avançar envers un sistema de monitoratge automàtic i autònom sobre l'estat de les poblacions de fauna i flora de la Xarxa Natura 2000, gràcies a la generació d’informació científica d'alta qualitat de manera continuada.

Font: IMEDEA (CSIC-UIB)

Data de publicació: 31/01/2019