L'IFISC i Red Eléctrica de España s'uneixen per dissenyar un sistema de transport energètic més efficient i intel·ligent

El director de l’Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexes, Maxi San Miguel, en nom del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), i el delegat territorial de Red Eléctrica de España, Eduardo Maynau, han signat un protocolde cessió de dades per al desenvolupament d’un projecte d’investigació sobre modelització de la demanda energètica i comportament de sistemes complexos, així com per al desenvolupament d’equips intel·ligents de control de freqüència.

Des de l’IFISC, i sota la direcció del doctor Damià Gomila, es realitzen simulacions de demanda i producció energètica per aconseguir un sistema més eficient, que ara seran contrastades amb dades reals, atès que Red Eléctrica de España cedirà a l’IFISC la sèrie històrica disponible del subsistema elèctric Mallorca-Menorca.

L’objectiu és, a llarg termini, poder desenvolupar un sistema de demanda intel·ligent mitjançant el qual els mateixos electrodomèstics siguin els que adaptin el funcionament i consum energètic a les fluctuacions de la producció energètica. En el fons, es tracta de cercar un sistema més eficient, ja que actualment és la producció energètica la que s’ajusta a la demanda en cada moment, i es tracta que la demanda per si mateixa també s’adapti a la producció amb criteris d’eficiència i sostenibilitat energètica.  

Data de publicació: 04/12/2015