L'IFISC (CSIC-UIB) proposa un mètode de processament d'informació de gran velocitat basat en sistemes amb capacitat d'aprenentatge

El treball s’ha publicat a la revista Nature Communications i demostra el potencial dels sistemes fotònics en la computació de dades  

L’edició digital de la revista Nature destaca en la seva portada un article dels investigadors de l’Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC, CSIC-UIB). El treball, que s’ha publicat a la revista Nature Communications, proposa un mètode de processament d’informació a gran velocitat basat en sistemes amb capacitat d’aprenentatge i que utilitza components òptics comuns als laboratoris.

Els sistemes informàtics moderns exigeixen mètodes de processament de la informació més eficients per dur a terme càlculs que són cada vegada més complexos. Un dels enfocaments més prometedors per millorar aquesta eficiència és el conegut com a reservoir computing, que utilitza els estats transitoris d’un sistema no lineal com a base, de manera semblant al que fa una xarxa neural tradicional.

Els investigadors de l’IFISC (CSIC-UIB) Daniel Brunner, Miguel C. Soriano, Claudio Mirasso i Ingo Fischer implementaren un sistema de reservoir computing utilitzant un sistema fotònic construït íntegrament amb components òptics estàndards. El sistema consta d’un làser semiconductor que genera els estats transitoris necessaris, mentre un bucle de fibra òptica, com el que s’usa en les comunicacions òptiques tradicionals, s’empra per dur a terme el càlcul.

El sistema ha demostrat que és adequat per dur a terme tasques de predicció (com el processament de seqüències temporals) i de classificació (com el reconeixement simultani de dígits pronunciats i de les persones que els pronuncien) a velocitats de gigabytes per segon. Aquestes tasques són les que s’empren habitualment per determinar la fiabilitat d’un sistema de processament d’informació.

La implementació d’aquest sistema demostra les possibilitats del reservoir computing per dur a terme tasques de processament de dades de forma eficient i completament òptica. 

Referència bibliogràfica

D. Brunner, M. C. Soriano, C. Mirasso and I. Fischer. «Parallel photonic information processing at gigabyte per second data rates using transient states». Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms2368. 

Documents relacionats

Data de publicació: 16/01/2013