L'Escola de Turisme de la UIB rep el certificat AUDIT que lliura l'ANECA

El SEQUA ha dissenyat el Sistema de Garantia Intern de Qualitat dels centres de la UIB

Els criteris i directrius de qualitat de l’espai europeu d’educació superior i la legislació espanyola estableixen que les universitats han d’informar la societat de les seves activitats, dels compromisos de qualitat que han assumit i del seu compliment.

Un sistema de garantia intern de qualitat (SGIQ) permet a una universitat i als seus centres i títols millorar la qualitat dels seus ensenyaments de grau, màster i doctorat.

En aquest context neix AUDIT, per iniciativa de les agències ANECA, AQU Catalunya i ACSUG. El certificat AUDIT es concedeix a aquells SGIQ que estan ben definits, són coherents amb les directrius del programa i es basen en una estructura organitzativa capaç d’implementar-los, per garantir el compliment dels compromisos de qualitat assumits.

La UIB, a través del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària, SEQUA, ha participat en la primera convocatòria que ha llançat l’ANECA del programa AUDIT amb el SGIQ del títol de grau de Turisme de l’Escola Universitària de Turisme, el qual ha rebut la qualificació positiva per part de l’equip avaluador de l’ANECA, i s’aplicarà a la resta de títols oficials de la UIB.

El dia 16 de setembre de 2009 l’ANECA lliura els certificats AUDIT a 117 centres de 49 universitats. Per part de la UIB recolliran el certificat el doctor Martí X. March, vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, la senyora M. Jesús Mairata, directora del SEQUA, i el doctor Marco A. Robledo, director de l’Escola Universitària de Turisme.

Data de publicació: 17/09/2009