L'Escola Universitària de Turisme de la UIB es converteix en Facultat de Turisme

El Govern de les Illes Balears ha aprovat la transformació de l’Escola Universitària de Turisme en Facultat de Turisme d’acord amb el procés d’adaptació de la Universitat de les Illes Balears (UIB) a l’espai europeu d’educació superior. En el cas dels estudis de Turisme, la implantació del nou grau significa la progressiva desaparició de la diplomatura de Turisme, adscrita a l’Escola Universitària de Turisme, i d'una durada de tres anys, i l’aparició del nou grau de Turisme, d'una durada de quatre anys. La distinció entre escola i facultat està lligada a l’existència de diplomatures i llicenciatures. Per la qual cosa, amb la desaparició d’aquests estudis i l’aparició dels nous graus, es dissipa aquest vincle. D'aquesta manera, la UIB disposarà de set facultats: Ciències, Dret, Educació, Economia i Empresa, Filosofia i Lletres, Psicologia i Turisme.

Documents relacionats

Data de publicació: 01/09/2010