Jornada Jo també Puc Fer-ho (Nines i ciència)

Jornada organitzada per l’Oficina d’Igualtat d’Oportunitats i el Consell Social i incloses dins el Programa Seràs UIB 

Dia: 25 de novembre de 2016
Hora: de 10.30 a 12.30 hores.
Lloc: Estudi General Lul·lià  Palma 

Jornada destinada a les alumnes de secundària i batxillerat, per combatre els estereotips de gènere relacionats amb l’elecció de la carrera universitària, desequilibris entre l’alumnat en l’elecció dels estudis superiors que es donen a la nostra universitat, tal com indica el Diagnòstic de situació per a l’elaboració del primer pla d’igualtat a la Universitat de les Illes Balears. Segons les dades del curs acadèmic 2011-12, les carreres universitàries més masculinitzades, en què les dones representen menys del 30 per cent de l’alumnat, són, entre d’altres, Enginyeria Informàtica, Física i Matemàtiques, totes relacionades amb les ciències i l’enginyeria.

Les joves assistents a la jornada Jo també Puc Fer-ho. Nines i ciència tindran l’oportunitat de conèixer de primera mà dones que ocupen llocs de treball al món acadèmic i professional on normalment estan infrarepresentades. Això farà possible que les alumnes puguin tenir models de referència en els camps de la ciència i la tecnologia, per promoure la paritat de sexes en aquests àmbits professionals. A més, es contribuirà al paper que la Universitat té com a transmissora de valors com la igualtat d’oportunitats i l’equitat de gènere.

Tallers de gènere als centres de secundària de les Illes Balears

L’Oficina d’Igualtat d’Oportunitats de la Universitat de les Illes Balears vol impartir uns tallers educatius per combatre els estereotips de gènere als centres de secundària de les Illes Balears.  Els tallers estarien dividits en dos tipus: un en què, d’una manera més general, es parli dels estereotips i prejudicis de gènere, destinat a l’alumnat de primer cicle; i un altre més centrat en orientació professional sense estereotips de gènere, per a l’alumnat de segon cicle. El motiu de la distinció entre els tallers és millorar l’efectivitat dels continguts d’aquests. D’una banda, s’oferiran continguts més generals sobre estereotips de gènere a l’alumnat de primer cicle, ateses, entre d’altres coses, la seva edat i permeabilitat a aquests aspectes; i d’altra banda, uns tallers més especialitzats en orientació laboral i els estereotips de gènere que es repeteixen en aquest àmbit, destinat de manera prioritària a l’alumnat de segon cicle de secundària, atesa la seva proximitat temporal al moment d’haver d’escollir la branca de coneixement a la qual destinaran els seus futurs estudis. 

Data de l'esdeveniment: 25/11/2016

Data de publicació: 23/11/2016