Investigadors del grup d'Enginyeria de l'Edificació i la Gestió Energètica de la UIB desenvolupen un nou captador solar tèrmic

CanalUIB

Els investigadors del grup d'Enginyeria de l'Edificació i la Gestió Energètica de la Univesitat de les Illes Balears i l’empresa TSC, companyia tecnològica en què participa la UIB, desenvolupen un nou prototip de captador solar tèrmic.

El CCStaR és un captador que disposa d'un reflector immòbil constituït per un sistema de miralls corbats i un receptor dels raigs solars constituït per un sistema de tubs de buit que gira segons la posició del Sol. La característica essencial del captador és el seu gran rendiment a mitjà cost, fins i tot a altes temperatures (200 ºC). Bàsicament dissenyat per escalfar un circuit d'aigua, obre possibilitats per a aplicacions industrials, per produir vapor (bugaderies, per exemple) i per a la refrigeració mitjançant refredadores d'absorció (per a instal·lacions turístiques). A més, el captador és fàcilment integrable a les cobertes dels edificis, atesa la seva geometria innovadora.

El nou prototipus de captador solar es va presentar el dimarts 22 de març a l’hotel rural Son Manera, Montuïri. Varen intervenir a l’acte el director gerent del ParcBit, Vicenç Matas; els investigadors del grup d'Enginyeria de l'Edificació i la Gestió Energètica de la UIB Ramon Pujol, Andreu Moyà i Víctor Martínez; i els representants de l’empresa TSC, l'empresari Domingo Muñoz i l'enginyer Gabriel Trobat.

Actualment es disposa d’un prototipus de segona generació a l’hotel rural Son Manera on es fan els primers assaigs per esbrinar-ne el rendiment. Els primers assaigs mostren una eficiència òptica superior al 70 per cent. La propera fase del projecte és construir una planta pilot al mateix hotel i la cerca de socis tecnològics per a la fabricació i comerzialització del captador.

Documents relacionats

Data de publicació: 31/03/2011