Investigadors de la UIB participen en l'elaboració d'un atles sobre la pandèmia de la COVID-19 a Espanya

L'obra analitza l'impacte sanitari de la primera onada de la pandèmia i els efectes socials, econòmics i ambientals que ha tingut 

La doctora Joana M. Seguí, el doctor Jesús M. González i el doctor Maurici Ruiz, del Departament de Geografia de la Universitat de les Illes Balears, han participat en l’elaboració de la monografia La pandemia Covid-19 en España. Primera ola, de los primeros casos a finales de junio 2020, que forma part de la sèrie Monografías del Atlas Nacional de España.

La publicació analitza, des d’una perspectiva geogràfica, tot el que ha succeït des del punt de vista sanitari durant la primera onada de la pandèmia de la COVID-19 a Espanya, així com els efectes territorials, socials, econòmics i ambientals que ha tingut. L’obra l’ha editada l’Institut Geogràfic Nacional i l’ha elaborada un equip multidisciplinari d’investigadors de la xarxa d’organitzacions científiques i acadèmiques creada per a la direcció i col·laboració científica de l’Atles Nacional d’Espanya del segle XXI (Red ANEXXI), entre les quals hi ha la Universitat de les Illes Balears, a més de l’Associació Espanyola de Geografia, la Biblioteca Nacional d’Espanya, el Centre Nacional d’Informació Geogràfica, la Reial Acadèmia de la Història i l’Institut d’Economia, Geografia i Demografia del Centre de Ciències Socials i Humanes del CSIC.

Amb la col·laboració d’una xarxa de vint-i-dues institucions científiques i acadèmiques, entre les quals hi ha la Universitat de les Illes Balears, que han aportat l’estructura, la selecció i interpretació científica de les dades proporcionades per quaranta-cinc organitzacions.

La doctora Joana Maria Seguí, catedràtica de Geografia Humana, investigadora principal del grup de recerca en Turisme, Mobilitat i Territori (GITMOT) de la UIB i directora de l’Observatori Interdisciplinari de Mobilitat de les Illes Balears (OIMO), és la coordinadora científica del capítol dedicat a la mobilitat. També hi ha participat com a col·laborador científic el doctor Maurici Ruiz, professor titular de l’àrea de Geografia Física, director del SSIGT i membre del GITMOT i de l’OIMO.

El doctor Jesús M. González, catedràtic d’Anàlisi Geogràfica Regional i membre del Grup d’Investigació en Sostenibilitat i Territori de la UIB, és el coordinador científic de l’apartat dedicat a l’índex sintètic de vulnerabilitat a Madrid i Barcelona.

Els investigadors s’han reunit avui a Son Lledó amb el Rector de la UIB, doctor Jaume Carot, amb motiu de la publicació d’aquesta obra per oferir-la a la Universitat. 

Data de publicació: 21/03/2022