Investigadors de la UIB i d'altres organismes de recerca de disset països planten cara a l'epizoòtia de llengua blava que s'estén per Europa

La tasca dels equips de recerca involucrats en el projecte MedReoNet resulta essencial no solament a l'hora d'avançar en el coneixement de la febre catarral ovina, sinó també a l'hora d'establir les bases sobre les quals s'edifica la legislació europea en matèria de control i seguretat per evitar una major expansió de la malaltia

Des de fa pocs anys l'epizoòtia de febre catarral ovina (llengua blava) ha mostrat canvis espectaculars. A partir de l'any 2006 el virus ha estat localitzat a Holanda, Luxemburg, Alemanya, Bèlgica i el nord de França. El virus aïllat ha resultat ser del serotip 8, completament desconegut per als investigadors fins aleshores i que tan sols mostra relació amb un serotip aïllat a Sud-àfrica a la dècada dels cinquanta. D'altra banda, pel que fa a la Península Ibèrica, s'han detectat els serotips 1 i 8. El primer es troba localitzat principalment a la zona sud, mentre que tots dos s'han aïllat al nord (País Basc i Cantàbria). Sembla clar que el vector (l'organisme que el transmet) al centre i nord d'Europa, com també al nord de la península Ibèrica, no és el que fins ara s'havia considerat com a pràcticament únic vector, el mosquit Culicoides imicola. Els darrers anys s'ha pogut localitzar el virus en espècies com Culicoides dewulfi, tot i que aquesta espècie no és gaire abundant, i també a l'anomenat complex Culicoides obsoletus - C. scoticus, dues espècies de difícil separació i que són molt abundants a Europa.

En definitiva, l'epizoòtia a penes fa una dècada restava circumscrita a uns quants focus (Grècia, Turquia, Israel). En deu anys ha passat a estar present en tots els països de la conca mediterrània i, a més, s'ha estès cap al nord, a països com Holanda, Bèlgica, Luxemburg, Alemanya i França, la qual cosa ha suposat una considerable paralització del trànsit d'animals amb importants pèrdues econòmiques per a molts ramaders.

Un grup d'investigadors encapçalats pel doctor Miquel Àngel Miranda-Chueca, del Departament de Zoologia de la UIB, i d'altres investigadors de vint organismes de recerca de disset països han decidit plantar cara a l'epizoòtia de llengua blava que s'estén per Europa i han enllestit el projecte MedReoNet els objectius del qual són ampliar el coneixement de l'epidemiologia de la llengua blava; millorar la vigilància de les malalties provocades per aquests virus a la regió euromediterrània; coordinar i harmonitzar les tècniques de diagnòstic i la definició de cas; i desenvolupar una base de dades euromediterrània amb la situació actualitzada de la distribució i incidència de les malalties.

Aquest reportatge ha estat finançat per la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears.

Documents relacionats

Data de publicació: 28/04/2008