Investigadors de la UIB analitzaran els programes d'emancipació per a joves en risc d'exclusió

El treball del Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social, GIFES, s’emmarca en un projecte que promou l’Institut Gallec de Gestió per al Tercer Sector 

El Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social, GIFES,de la Universitat de les Illes Balears participa en el projecte Anàlisi, avaluació i millora dels processos d’intervenció per a l’emancipació de joves en dificultat i/o risc.

Es tracta d’un estudisobre els programes d'emancipació de quatre entitats no lucratives d'àmbit autonòmic que treballen per a la inclusió de joves en situació de risc. L’estudi pretén identificar les fortaleses, debilitats, oportunitats i amenaces d’aquesta intervenció.

Les conclusions seran contrastades amb els diferents actors que intervenen en l’àmbit de la joventut en situació de risc (governs, poder judicial, advocats...), amb la finalitat de consensuar unes línies d'actuació comunes per a les diferents comunitats autònomes.

El treball el promou l’Institut Gallec de Gestió per al Tercer Sector – IGAXES 3, i el coordinen conjuntament les universitats de les Illes Balears, de Girona, de Santiago de Compostel·la i la UNED.

El projecte compta amb el suport del Programa de Ciutadania Activa en el marc del Mecanisme Financer EEA 2009-2014, i es justifica a partir de la xarxa de coordinació entre universitats i ONG de menors i infància, xarxa que té un reconeixement internacional. 

Data de publicació: 18/06/2014