Investigadors de l'IMEDEA (CSIC-UIB) participen en un projecte europeu per al control i resposta als accidents marítims de la Mediterrània

El projecte TOSCA neix per millorar la qualitat, la rapidesa  i l'eficàcia en la presa de decisions en cas d'accidents a la Mediterrània relacionats amb la contaminació per vessament de petroli o amb les operacions de recerca i rescat. Investigadors de l'IMEDEA desenvoluparan boies de deriva superficials i models oceanogràfics per al seguiment marítim de la Mediterrània

Font: IMEDEA (UIB-CSIC)

L'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA), organisme mixt de recerca entre el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat de les Illes Baleasr (UIB), participa en el projecte europeu TOSCA, que té com a objectiu millorar el control i la resposta als accidents marítims a la Mediterrània.

El projecte TOSCA s'inscriu en el marc del Programa MED, que reuneix tretze socis de quatre països de la part oriental i occidental de la Mediterrània, i ha estat dissenyat per ajudar a crear un sistema millorat de resposta als accidents marítims. En la fase inicial, el projecte ajudarà a configurar una xarxa sostenible entre les autoritats locals, els responsables polítics i els científics. En aquest projecte s'estan desenvolupant les tècniques per a la predicció de l'evolució de possibles vessaments, com també les innovadores solucions d'actuació sobre la base de disposar de sistemes operacionals. També es crearan eines de suport per a la presa de decisions i plans d'acció de les autoritats, perquè garanteixin una millor resposta en cas d'accident marítim. 

Els vessaments accidentals d'hidrocarburs són una de les amenaces més greus sobre els ecosistemes marins. La importància creixent dels ports de la Mediterrània, unida a l'elevada densitat del trànsit marítim, incrementa constantment el risc d'incidents marítims importants. «Els riscs i els danys causats per un accident marítim es poden reduir amb l'ajuda de millors pronòstics i sistemes de control eficients», afirma Alexandre Orfila, investigador i coordinador del projecte TOSCA a l'IMEDEA (CSIC-UIB). 

L'IMEDEA (CSIC-UIB) i l'Institut de Ciències del Mar (CSIC) són els dos instituts que, des d'Espanya, col·laboren amb aquest innovador projecte. Els científics del Departament de Tecnologies Marines, Oceanografia Operacional i Sostenibilitat de l'IMEDEA (CSIC-UIB), liderats pel doctor Alexandre Orfila, treballen en el desenvolupament d'una eina de predicció per al control de vessaments de petroli i de les operacions de recerca i rescat a la mar (SAR). Aquest grup d'investigadors disposa d'una àmplia experiència en l'estudi científic del control de vessaments – l'IMEDEA va col·laborar activament en la gestió científica del desastre del Prestige–, per la qual cosa l'equip balear posarà en marxa un sistema d'observació operacional per ajudar en aquest tipus d'operacions a la Mediterrània occidental (mar Balear). A més, aquest grup, juntament amb la resta de participants, validarà el sistema amb experiments específics. «El model construeix una base de dades diària de les prediccions de velocitat proporcionades per un sistema de predicció operativa, i integra les velocitats dels models oceànics i atmosfèrics per obtenir les trajectòries en forma de mapes de probabilitat d'incidència. Aquest sistema, a més, és molt útil en actuacions de SAR», assenyala Orfila. 

«A través de la construcció d'una xarxa d'observació, basada en tecnologia de darrera generació (radars HF i boies de deriva), el projecte proporcionarà observacions en temps real i també la previsió de les codnicions del medi marí a la part occidental i oriental de la mar Mediterrània», aclareix Orfila. «El projecte TOSCA proporcionarà un banc d'eines científiques i provades per a la resposta davant vessaments de petroli, actuacions a la Mediterrània, com també per a operacions SAR, on els corrents marins superficials són molt variables en l'espai i el temps, sent complexos a causa de les interaccions no lineals entre les escales locals de subconca i de conca», precisa l'investigador de l'IMEDEA (UIB-CSIC).

El sistema s'instal·larà i s'avaluarà en cinc indrets de prova de zones costaneres en àrees de vessaments de petroli (Mediterrània oriental) i en zones d'alt trànsit (Mediterrània occidental). Mitjançant tecnologia de darrera generació s'oferirà un seguiment més precís dels vessaments de petroli i de la previsió de les seves trajectòries. 

El projecte posarà en funcionament un sistema d'informació geogràfica (GIS) juntament amb una eina de suport per a la presa de decisions d'ús senzill i multiplataforma. Aquest sistema ajudarà en la presa de decisions millorant la resposta de les autoritats en cas d'accidents marins. El sistema utilitza un mòdul lagrangrià interactiu que serà desplegat a escala territorial en la darrera fase del projecte.

Aprofitament d'infraestructures adquirides, supervisió i predicció de la mar 

El projecte TOSCA, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa MED, té la intenció d'aprofitar i millorar l'experiència en infraestructures i els coneixements prèviament adquirits en aquest camp per altres projectes de la Unió Europea. També facilitarà la construcció d'una gran xarxa d'instal·lacions de predicció costanera que abracin la part oriental i occidental de la Mediterrània, basades en els darrers avenços tecnològics, en el saber fer, en l'experiència i en la cooperació amb les autoritats locals.

El projecte afecta un ampli rang de professionals que intervenen en aspectes operatius, estratègics i científics amb la finalitat d'assegurar una resposta eficaç en cas d'accident marítim. Les autoritats locals i administracions públiques encarregades dels plans d'emergència en cas d'accidents marítims seran les primeres beneficiàries dels resultats del projecte gràcies a la creació d'una eina de suport a la presa de decisions comunes (web interactiu basat en el sistema d'informació geogràfica -GIS-) que proporcionarà informació important i, a més, la metodologia per ajudar-los a preparar la resposta davant un accident marítim. També se'n veuran beneficiats els responsables polítics involucrats en temes ambientals i de seguretat marítima, i la comunitat científica que treballa en projectes oceanogràfics i de recerca. 

Els ciutadans també es beneficiaran dels resultats i assoliments del projecte TOSCA a través de la millora de la preservació del medi ambient marí i costaner i de l'eficiència en les operacions de recerca i salvament.

La xarxa creada durant el projecte amb la comunitat científica es podria estendre a altres socis i països amb l'objectiu de permetre l'aplicació d'aquesta nova plataforma en altres àrees de la Mediterrània. «Aquesta xarxa s'utilitzarà per implementar plans d'acció en col·laboració amb les autoritats locals, com també una estratègia comuna en la cooperació científica amb els legisladors, per donar no només resposta immediata davant vessaments de petroli i accidents marítims, sinó també mitigació i gestió a llarg termini de la contaminació», conclou Orfila.

El compliment d'aquests objectius es traduirà a llarg termini en els següents impactes: la resposta optimitzada, mitigació i millor gestió tant de la contaminació per vessaments de petroli com de les operacions SAR; la millora de la protecció del medi ambient marí i costaner; i la primera passa cap a una gestió costanera coordinada a la Mediterrània.

El Programa Med: col·laboració euromediterrània

El Programa Med és un programa europeu de cooperació transnacional integrat a l'Objectiu de Cooperació Territorial de la Política de Cohesió de la Unió Europea. Socis de tretze països, inclosa tota la costa nord de la Mediterrània, treballen junts per enfortir la competitivitat, l'ocupació i el desenvolupament sostenible de la zona de la Mediterrània. Aquesta configuració transnacional permet que el programa faci front a desafiaments territorials més enllà de les fronteres nacionals, tals com la gestió del risc ambiental, el comerç internacional o les rutes de transport.

Fins al moment, són 105 els projectes que s'estan executant en el marc del Programa Med, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en un 85 per cent. Fins a exhaurir el fons FEDER de 193 milions, el programa anirà aprovant projectes estratègics addicionals.

El consorci del projecte TOSCA inclou tretze socis de quatre països de la zona oriental i occidental de la Mediterrània: França, Itàlia, Grècia i Espanya. El projecte està gestionat pel clúster d'empreses PACA Innovación Marina & Business – Toulon Var Tecnologies (PMP-TVT) i està coordinat científicament per l'Institut Mediterrani d'Oceanografia (MIO) de la Universitat de Toló (França).

Aquesta aliança reuneix les autoritats locals i laboratoris internacionalment reconeguts i combina l'experiència en els sistemes de predicció marina i l'experiència en la resposta d'emergència i plans d'acció.

La Mediterrània és una zona d'important trànsit de vaixells petroliers que permet l'accés al sud d'Europa, el nord d'Àfrica, l'Orient Mitjà i la mar Negra. A més, un gran nombre de llocs relacionats amb el petroli (terminals d'oleoductes, refineries, plataformes marines, etc.) es concentren a les zones costaneres. Les activitats d'interès turístic de moltes zones de la costa mediterrània, com les de les Illes Balears, es basen en la qualitat de les seves aigües. És per això que el Govern de les Illes Balears i el Centre de Documentació, Investigació i Experimentació de la Contaminació Accidental de l'Aigua (CEDRE), de França, s'han unit al consorci com a membres associats.

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 10/04/2012

Data de publicació: 09/04/2012